ILC 1×1 Dòng sản phẩm compact PLC /Controller của Phoenix Contact

Ra đời năm 2009-2010 dòng ILC 1x1 thay thế dòng PLC đời trước của Phoenix contact ILC1x0 . Với tính năng vượt trội ỏ thời điểm ra mắt như khả năng hỗ trợ real time , HTML5 , Webserver , tích hợp modem  GSM/GPRS . Dòng ILC 1x1 đã tạo ra một tiền đề quan trọng để các sản phẩm tự động hóa Phoenix Contact bước nhảy vọt về doanh số ở thị trường Vietnam.

Các  PLC thông dụng thuộc dòng ILC 1x1 hay bán Vietnam

Order No Product Code Note
2700973 ILC 131 ETH  Ứng dụng cơ bản
2700974 ILC 151 ETH
2700975 ILC 171 ETH 2TX  Chuyên dụng trạm điện
2700976 ILC 191 ETH 2TX
2700977 ILC 151 GSM/GPRS  Tích hợp modem
*** Xem thêm ứng dụng ILC 171 ETH 2TX trong Scada cho tủ RMU theo link 
*** Xem chi tiết giá và thông số kỹ thuật theo link 
*** Xem thêm thông báo ngừng sản xuất ILC 1X0 và thay bằng ILC 1x1 theo link