Terminal Block ( Cầu đấu )

Là nhà sản xuất đầu tiên trên thế giới cho dòng cầu đấu dạng mắt với truyền thống và quy trình công nghệ trong suốt gần 100 năm qua . Phoenix Contact tự hào là nhà sản xuất số 1 thế giới với dải sản phẩm lớn và đáp ứng tất cả yêu cầu khắt khe nhất của các ngành công nghiệp.