Thông báo dừng sản xuất dòng sản phẩm ILC 1×0 và hàng thay thế

Lý do thay thế dòng ILC 1x0

Dòng ILC 1x1 ra đời với nhiều ưu điểm vượt trội như khả năng bảo mật cao , hỗ trợ profinet device , Modbus TCP/IP từ Firmware . Phoenix Contact đã quyết định ngừng một số dòng ILC 10x và thay thế bằng dòng tương đương ILC 1x1.

Bảng hàng thay thế tương đương cho dòng ILC 1x0

No Dòng ILC 1x0 ngừng sản xuất Dòng ILC 1x1 thay thế tương đuong
Order No Product Code Order No Product Code
1 2916545 ILC 150 GSM/GPRS 2700976 ILC 191 ETH 2TX
2 2700527 ILC 190 ETH 2TX 2700975 ILC 171 ETH 2TX
3 2988188 ILC 155 ETH 2700974 ILC 151 ETH
4 2700075 ILC 191 ME/INC Không có một mã cần tích hợp -Liên hệ info@cpt.com.vn giải pháp thay thế