About us

CPT được tách ra và thành lập năm 2018 trên nền tảng kế thừa việc phân phối các sản phấm Phoenix Contact, Sản phẩm mạng Etherwan, sản phẩm và giải pháp báo sự cố tủ trung thế Kries. Với đội ngũ kỹ thuật, bán hàng và cố vấn bán hàng nhiều năm kinh nghiệm đã từng làm trải qua nhiều vị trí trong các hãng lớn. CPT tự hào được nhiều nhà cung cấp hàng đầu thế giới lựa chọn là nhà phân phối và tích hợp sản phẩm độc quyền trên thị trường Viêt Nam.

CPT -Innovattion Technology for a better life

Chứng chỉ nhà tích hợp hệ thống Phoenix Contact tại Viet Nam Link 

Chứng chỉ nhà  phân phối Phoenix Contact tại Viet Nam Link 

Chứng chỉ nhà phân phối độc quyền Etherwan tại Viet Nam theo Link

Chứng chỉ nhà phân phối độc quyền Kries tại Viet Nam theo Link