Brochures and Catalogs


Link Down Catalog Phoenix Contact

Catalog sản phẩm cầu đấu

Catalog các sản phẩm nguồn và chống sét

Catalog các sản phẩm tự động hóa

Catalog các sản phẩm chuyển đổi tín hiệu , rơ le

Catalog các sản phẩm đấu nối công nghiêp

Catalog các loại máy in và dụng cụ

Catalog các sản phẩm đầu cắm PCB

 


Danh mục hàng thông dụng đã bán Phoenix Contact                                                                             

200020 FBI  2- 8  /200059 FBI  3- 8  / 200062 SB 2- 8/13 N   200075 FBI  2-12 / 201061 D-SSK 0525 KER   / 201139 EB 10- 6    201142 EB  3- 6     201155 EB  2- 6    201184 FB 10- 6    201197 FB  2- 6                      201278 FBI  3-15 201281 FB 10- 6-EX     201304 PSBJ 3/13/4   201317 FBI  3-20 201333 FBI  2-15                     201346 FBI  2-20    201362 EB  2-25/UKH                  201375 EB  3-25/UKH / 201388 EB  2-31/UKH                  201391 EB  3-31/UKH / 201401 EB  2-36/UKH /201469 FB  3- 6-EX / 201472 KB-  6  /   201524 FB 100- 6                     201595 FB-150  /  METER201605 ZS-6     /201647 RPS /201650 FBI 100- 6  /201663 MPS-IH WH                     201676 MPS-IH RD / 201689 MPS-IH BU /201689 MPS-IH BU /  201692 MPS-IH YE / 201692 MPS-IH YE/   201702 MPS-IH GN /  201702 MPS-IH GN /  201728 MPS-IH GY    /  201728 MPS-IH GY                     201731 MPS-IH BK                     201731 MPS-IH BK                     201744 MPS-MT                        201867 FBI 20- 6                     201993 EB 100- 6                     202060 D-SSK 110 KER                 202138 EB 10- 8                      202138 EB 10- 8                      202141 EB  3- 8                      202142 EB  4- 8                      202154 EB  2- 8                      202170 FB 10- 8                      202206 KB-  8                        202219 FB 10-12                      202280 LB  10-6 BU                   202293 LB  10-6 RD                   202316 LB 100-6 RD                   202345 LB 100-6 GY                   202358 LB  10-6 GY                   203069 D-SSK 116 KER                 203137 EB 10-10                      203140 FB  3-10                      203153 EB  2-10                      203179 FB 10-10                      203247 FB 10-10-EX                   203250 FBI 10- 6                     203263 FBI 10- 8                     203263 FBI 10- 8                     203276 FBI 10-10                     203328 EB  3-10                      203331 EB  4-10                      203386 FBI 10- 6 M.MONTIERTEN SCHRAUB203409 FBI  5- 6 M.MONTIERTEN SCHRAUB203438 FBI  2- 6                     203454 FBI 10-12                     203483 FBI  2-10                     205067 D-SSK 135 KER                 205096 EB 10-15 K/UK 35              205119 EB  2-15 K/UK 35              301466 ISSB  10- 6                   301505 ISSBI  10- 6                  301521 ISSBI  10-10                  301534 ISSBI  10- 8                  301547 KSS  6                        301563 ISSBI 100- 6-MBT 2,5          303299 PSB 4/7/6                     303312 PSBJ 4/15/6 WH                303341 ISSB  10- 8                   303406 PSBJ 4/15/6 BK                303419 PSBJ 4/15/6 FARBLOS           304023 D-UGSK                        305174 FB 10- GSK/S                  308029 D-URTK/S-BEN                  308223 ATS-RTK-BEN                   308359 S                             308540 KSS  4-10                     309086 URTK/S-BEN                    309109 URTK/S-BEN 10                 309549 KSS  4- 8                     310020 D-URTK                        310020 D-URTK                        310211 TS-RTK                        310211 TS-RTK                        310224 ATS-RTK                       311087 URTK/S                        311087 URTK/S                        311126 URTK/SP                       311139 ATP-URTK/SP                   311171 FB 10- RTK/S                  311171 FB 10- RTK/S                  311236 SB 2-RTK/S                    311236 SB 2-RTK/S                    311265 SB 4-RTK/S                    311265 SB 4-RTK/S                    311278 USB 2-RTK/S                   311281 ASB 2-RTK/S                   311317 PSBJ 3,5/18/6 WH              311320 PSBJ 3,5/18/6 RD              311333 PSBJ 3,5/18/6 BU              311346 PSBJ 3,5/18/6 YE              311346 PSBJ 3,5/18/6 YE              311359 PSBJ 3,5/18/6 GN              311359 PSBJ 3,5/18/6 GN              311375 PSBJ 3,5/18/6 GY              311388 PSBJ 3,5/18/6 BK              311388 PSBJ 3,5/18/6 BK              311391 PSBJ 3,5/18/6 FARBLOS         311540 KSS  8                        311540 KSS  8                        311663 FB 10- URTK/SP                311728 PSBJ-URTK/S BK                311731 PSBJ-URTK/S YE                311744 PSBJ-URTK/S RD                311757 PSBJ-URTK/S BU                313085 UGSK/S + GS                   321019 URTK/SS                       321022 D-URTK/SS                     321213 TS-URTK/SS                    321213 TS-URTK/SS                    360012 SB 2-URTK/SP                  360025 SB 4-URTK/SP                  401010 EK 116                        401023 EK 135                        402006 NLS-CU 3/10 SN 2000MM         402161 NLS-CU 6/ 6 SN 1000MM         402174 NLS-CU 3/10 SN 1000MM         402174 NLS-CU 3/10 SN 1000MM         404017 AK  4                         404017 AK  4                         404033 AK 16                         404046 AK 35                         404415 AB/SS-EX                      404428 AB/SS                         404428 AB/SS                         404431 AB2/SS                        404460 ABN 2/SS                      421016 AKG  4 BU                     421029 AKG  4 GNYE                   421029 AKG  4 GNYE                   421032 AKG  4 BK                     421045 AKG  4 GNYE-EX                421058 AKG  4 BK-EX                  421061 AKG  4 BU-EX                  423014 AKG 16 BU                     423027 AKG 16 GNYE                   423027 AKG 16 GNYE                   423030 AKG 16 BK                     424013 AKG 35 BU                     424026 AKG 35 GNYE                   424039 AKG 35 BK                     441012 USLKG 4                       441025 USLKG 2,5                     441025 USLKG 2,5                     441041 USLKG 95                      441041 USLKG 95                      441083 USLKG 3                       441083 USLKG 3                       441119 USLKG 2,5 N                   441504 USLKG 5                       441504 USLKG 5                       441517 USLKG 5-1                     441711 CT-TERMIBLOCK 10 DA           442011 USLKG 10                      442079 USLKG 6 N                     442079 USLKG 6 N                     442082 USLKG 10 N-1                  443010 USLKG 16                      443023 USLKG 16 N                    443049 USLKG 50                      443049 USLKG 50                      443052 UISLKG 16                     443065 UISLKG 35                     444019 USLKG 35                      444048 USLKG 6 N-1                   452027 MSLKG 2,5                     452043 MBK  5/E-Z -PE                461018 SLKK  5                       501059 SSK 0525 KER-EX               502058 SSK 110 KER-EX                503057 SSK 116 KER-EX                505055 SSK 135 KER-EX                531210 UK  4-EX BKYE-FE              552024 MBK  6/E                      561002 MXK 4                         604707 PT/FS 6,3                     604707 PT/FS 6,3                     700005 TCP  5/DC32V                  700007 TCP  7,5/DC32V                700010 TCP 10/DC32V                  700015 TCP 15/DC32V                  700020 TCP 20/DC32V                  701011 URKN                          702997 AZK 35                        704021 D-UHSK 2000                   704076 UHSK/S 2000                   706508 DFK-2,8-FRONT 2,5             706508 DFK-2,8-FRONT 2,5             706647 TPNS-UK                       707073 HDFK 10                       707086 HDFK  4                       707086 HDFK  4                       707109 DFK-MSTB 2,5/ 2-G             707112 DFK-MSTB 2,5/ 3-G             707196 DFK-MSTB 2,5/12-G             707251 DFK-MSTB 2,5/ 3-G-5,08        707277 DFK-MSTB 2,5/ 5-G-5,08        707316 DFK-MSTB 2,5/10-G-5,08        707329 DFK-MSTB 2,5/11-G-5,08        707743 HDFK 25                       707853 HDFK  4I                      707866 HDFK  4 GNYE                  708263 DFK-MSTB-SS                   708315 DFK 4-PE                      708357 DFK 4                         708739 HDFK 50                       709026 HDFKV  4                      709136 HDFK 25-VP                    709550 HDFKV 10-TWIN                 709563 HDFKV 25-TWIN                 709783 HDFKV 16-VP                   709864 HDFK 10-HV                    709880 HDFK 16 A                     709932 HDFK 50I                      710015 DFK-MC SS                     710031 DFK-MSTB 2,5/ 3-GF            710044 DFK-MSTB 2,5/ 4-GF            710183 DFK-MSTB 2,5/ 3-GF-5,08       710235 DFK-MSTB 2,5/ 8-GF-5,08       710293 DFK-MSTB 2,5/14-GF-5,08       710853 EBL  2- 5 OG                  710905 EB 10- 6 OG                   710976 STG 10-VBST 4                 710976 STG 10-VBST 4                 711027 VDFK 6                        711302 FBI  5-15                     711344 UK  5 N BK                    711629 UKK 5-HESILA 250 (5X20)       711632 UKK 5-HESILED 24 (6,3X32)     711632 UKK 5-HESILED 24 (6,3X32)     711771 HV-M 6                        711784 HV-M 8                        711797 HV-M10                        711894 HV-TP                         712107 TCP  0,1A                     712123 TCP  0,25A                    712152 TCP  0,5A                     712152 TCP  0,5A                     712194 TCP  1A                       712217 TCP  2A                       712217 TCP  2A                       712233 TCP  3A                       712259 TCP  4A                       712259 TCP  4A                       712275 TCP  6A                       712291 TCP  8A                       712314 TCP 10A                       716093 HDFK 16 I-VP VERGUSSPLATTE    717157 DP-VDFK 6/4                   717254 HDFKV 10-VP-HV                719074 UK  2,5 N RD                  719087 UK  2,5 N GN                  719100 UK  2,5 N BK                  719113 UK  3 N OG                    719113 UK  3 N OG                    719142 UK  3 N GN                    735032 DFK-WW(1  X1)                 790417 D-OTTA  6                     790420 EB 10- OTTA 6                 790420 EB 10- OTTA 6                 790433 OTTA  6                       790433 OTTA  6                       790446 OTTA  6-T                     790459 D-OTTA  6-T                   790459 D-OTTA  6-T                   790462 OTTA  6-T-P/P                 790475 ATP-OTTA  6                   790488 OTTA 25-M5                    790491 OTTA 25-M6                    790514 D-OTTA 25                     790527 OTTA  6-PE                    790530 OTTA  2,5                     790530 OTTA  2,5                     790556 OTTA  2,5-PE                  790569 D-OTTA  2,5                   790569 D-OTTA  2,5                   790572 ATP-OTTA  2,5                 790608 EB  2-OTTA 6                  790608 EB  2- OTTA 6                 800020 EML (32X25)R YE               800050 EMT (50/28X13)R TQ            800067 WML 46 (25X38)R               800073 WML 3 (13X10)R                800073 WML 3 (13X10)R                800074 WML 7,5 (13X13)R              800075 WML 7,5 (25X13)R              800075 WML 7,5 (25X13)R              800078 WML 22 (25X25)R               800078 WML 22 (25X25)R               800129 SK U WH:UNGESTANZT            800286 EML (100X40)R                 800289 WMS 2,4 (EX4)R                800290 WMS 3,2 (EX5)R                800291 WMS 4,8 (EX9)R                800292 WMS 6,4 (EX10)R               800293 WMS 9,5 (EX16)R               800294 WMS 12,7 (EX20)R              800295 WMS 19,1 (EX30)R              800299 WMS 50,8 (EX80)R              800301 WMS 3,2 (EX5)R YE             800302 WMS 4,8 (EX9)R YE             800306 WMS 19,1 (EX30)R YE           800307 UBE/D                         800307 UBE/D                         800308 WMS 25,4 (EX40)R YE           800310 UBE                           800322 WMS 6,4 (EX10)RL              800338 EML-HT (50X10)R               800342 THERMOMARK-RIBBON 110-EML-HT  800346 EMLS (70X32)R SR              800346 EMLS (70X32)R SR              800354 EMLS (38,1X19)R SR            800364 WMS 3,2 (60X5)R               800366 WMS 4,8 (60X9)R               800374 WMS 3,2 (30X5)R               800408 WMS 3,2 (30X5)R YE            800409 WMS 4,8 (30X9)R YE            800411 WMS 9,5 (30X16)R YE           800412 WMS 2,4 (15X4)R YE            800413 WMS 3,2 (15X5)R YE            800414 WMS 4,8 (15X9)R YE            800415 WMS 2,4 (EX4)R BK             800458 US-EML (20X8)                 800460 US-EML (20X8) YE              800464 US-EML (104X3,8)              800473 US-WML 14 (25X19)             800549 EMLF (108XE)R                 800550 EMLF (108XE)R YE              800555 EMLC (40X8)R YE               800613 TL CASE                       800687 THERMOMARK-RIBBON 110/50      800734 ZBFM 8/WH:UNBEDRUCKT          800886 E/NS 35 N                     800886 E/NS 35 N                     800954 ES/KLM 2-GB                   800967 STP 5-2                       801006 WMS-2 HF 2,4 (30X4)RL         801011 WMS-2 HF 3,2 (30X5)RL         801358 THERMOMARK-RIBBON 110-WMSU    801360 THERMOMARK-RIBBON 64-WMSU     801371 THERMOMARK-RIBBON 110-TC      801371 THERMOMARK-RIBBON 110-TC      801377 NS 35/ 7,5 V2A UNPERF 2000MM  801384 THERMOMARK-RIBBON 110/50-TC   801405 ZB 3,5,QR:FORT.ZAHLEN         801446 UCT-WMT (15X4)                801446 UCT-WMT (15X4)                801462 UCT-WMT (18X4)                801471 UCT-EM (20X9)                 801475 UCT-EM (17X9)                 801505 UCT-EM (30X5)                 801616 CES-SRG-BK-13                 801618 CES-SRG-BK-11                 801620 CES-SRG-BK-10                 801622 CES-SRG-BK-9                  801625 CES-SRG-BK-8                  801627 CES-SRG-BK-7                  801628 CES-SRG-BK-6                  801633 CES-SRG-BK-3                  801647 CES-B24-SF-PLBK               801651 CES-B16-SF-PLBK               801655 CES-B10-SF-PLBK               801658 CES-B24-SFFS-PLBK             801659 CES-B16-SFFS-PLBK             801660 CES-B10-SFFS-PLBK             801661 CES-B24-HFFS-PLBK             801662 CES-B16-HFFS-PLBK             801664 CES-SRG-BK-2X6                801670 CES-SRG-BK                    801673 CES-STPG-GY-3                 801675 CES-STPG-GY-5                 801676 CES-STPG-GY-6                 801677 CES-STPG-GY-7                 801679 CES-STPG-GY-8                 801680 CES-STPG-GY-9                 801681 NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM      801681 NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM      801682 CES-STPG-GY-10                801683 CES-STPG-GY-11                801684 CES-STPG-GY-12                801685 CES-STPG-GY-13                801686 CES-STPG-GY-14                801688 CES-LTPG-GY-16                801692 CES-LTPG-GY-20                801695 CES-LTPG-GY-22                801699 CES-LTPG-GY-26                801701 CES-LTPG-GY-28                801704 NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM   801709 CES-STPG-GY-2X6               801715 CES-STPG-GY                   801716 CES-LTPG-GY                   801718 CES-SRC-BK                    801719 CES-LRC-BK                    801726 CES-B16-WRG-BK                801729 EMLP (60X30)R SR              801730 DIN RAIL MOUNT UTILITY BOX    801733 NS 35/ 7,5 PERF 2000MM        801733 NS 35/ 7,5 PERF 2000MM        801762 NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM   801762 NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM   801802 TR-PRESSURE ROLLER STANDARD   801820 EMLP (45X15)R                 801855 EMLP 30 (45X10)R              801994 EML (110XE)R SR               802723 CLIPFIX 35 WH                 802723 CLIPFIX 35 WH                 802754 US-EMP (25X6)-1               803063 TMT (EX6,2)R                  803063 TMT (EX6,2)R                  803122 UBE/D N+C                     803122 UBE/D N+C                     803137 EML (105X23)R                 803137 EML (105X23)R                 803275 EML (15X6)R                   803321 UCT-WMTB (29X8)               803322 UCT-WMTB (29X8) YE            803335 BLUEMARK MAG UM-TM            803341 TMP-US-MAG1                   803342 TMP-UCT-MAG1                  803343 TMP-UCT-MAG2                  803344 TMP-UCT-MAG3                  803374 TMP-RIBBON 110 BK 100         803390 THERMOMARK-RIBBON 25-WMSU     803481 UCT-EM (20X7) YE              803579 ZBFM 4/WH:UNBEDRUCKT          803618 ZBFM 6/WH:UNBEDRUCKT          803666 UCTU-TM (3,5X7)               803719 UBE/D (60X10)                 803719 UBE/D (60X10)                 803906 SK U/3,8 WH:UNBEDRUCKT        803922 SK U/5,0 WH:UNBEDRUCKT        803923 MM-WMS 3,2 (EX5)R C1 WH/BK    803924 MM-WMS 4,8 (EX9)R C1 WH/BK    803925 MM-WMS 6,4 (EX10)R C1 WH/BK   803927 MM-WMS-2 3,2 (EX5)R C1 WH/BK  803928 MM-WMS-2 4,8 (EX9)R C1 WH/BK  803931 MM-WML 3 (EX10)R C1 WH/BK     803932 MM-WML 5 (EX10)R C1 WH/BK     803933 MM-EMLC (EX10)R C1 WH/BK      803937 MM-EMLF (EX10)R C1 WH/BK      803942 MM-EMLF (EX12)R C1 YE/BK      803944 MM-EMLF (EX24)R C1 YE/BK      803971 MM-EML (EX12)R C1 WH/BK       803972 MM-EML (EX18)R C1 WH/BK       803973 MM-EML (EX24)R C1 WH/BK       803974 MM-EML (EX10)R C1 SR/BK       803975 MM-EML (EX12)R C1 SR/BK       803976 MM-EML (EX18)R C1 SR/BK       803977 PKT 9X20                      803978 MM-EML (EX24)R C1 SR/BK       803979 MM-TML (EX4,2)R C1 TR/BK      803979 MM-TML (EX4,2)R C1 TR/BK      803980 PKE 9X20                      803981 MM-TML (EX9,5)R C1 TR/BK      803982 MM-TMT (EX6,35)R C1 WH/BK     803983 MM-TMT (EX9,5)R C1 WH/BK      803984 THERMOFOX                     803986 THERMOFOX SET                 804009 EO-D/PT                       804024 EO-CF/UT                      804038 EO-CF/PT                      804075 EO-H/UT/GN                    804111 EO-J/PT/LED/DUO/GN            804222 SK  5/3,8: 1-250              804271 E/NS 35 N BK                  805001 ZB 4 :UNBEDRUCKT              805001 ZB 4 :UNBEDRUCKT              805003 THERMOFOX/BAG                 805009 THERMOFOX/ACCU                805010 THERMOFOX/ADAPTER             805218 SK  3,8 WH:REEL               805328 WS 4-12                       805357 WS 3- 5                       805409 SK  5/3,8:UNBEDRUCKT          805810 ZB 4/WH-100:UNBEDRUCKT        806602 NS 35/15 WH PERF 2000MM       806644 KMV                           806657 PKBV 130X4,6                  806767 ETS-E                         807012 NS 35/ 7,5 PERF 1000MM        807216 ZB 8/27                       807575 KLM 2                         807575 KLM 2                         807630 GPE 60X12 WH/R                808011 PATG 4/23                     808024 PATG 5/23                     808037 PATG 6/23                     808095 ESL 40X17                     808105 ESL 26X6                      808105 ESL 26X6                      808244 ESL 44X7                      808587 ZBF 4:UNBEDRUCKT              808642 ZBF 5:UNBEDRUCKT              808642 ZBF 5:UNBEDRUCKT              808668 ZBF 5/WH-100:UNBEDRUCKT       808671 ZBF 5,LGS:FORTL.ZAHLEN        808710 ZBF 6:UNBEDRUCKT              808710 ZBF 6:UNBEDRUCKT              808794 ZBF 8/WH-100:UNBEDRUCKT       808794 ZBF 8/WH-100:UNBEDRUCKT       808804 ZBF 8,LGS:FORTL.ZAHLEN        808804 ZBF 8,LGS:FORTL.ZAHLEN        809382 KLM 1 + ESL 24X4              809395 KLM + ESL 26X6                809421 KLM-A + ESL 44X7              809670 E-NS 35                       809832 ZB 5,08,LGS:L1-N,PE           809997 ZBF10:UNBEDRUCKT              810562 STP 5-3                       810588 GBS 5-25X12                   810588 GBS 5-25X12                   811228 X-PEN 0,35                    811228 X-PEN 0,35                    811862 ZB 22:UNBEDRUCKT              811969 KLM 3                         811969 KLM 3                         811970 KLM 4                         811972 ZB 15:UNBEDRUCKT              811972 ZB 15:UNBEDRUCKT              811998 ZB 15,LGS:L1-N,PE             812120 ZB 12:UNPRINTED               812120 ZB 12:UNPRINTED               812641 ZB 5/YE:UNPRINTED             812641 ZB 5/YE:UNPRINTED             812719 ZB 6/OG:UNPRINTED             814681 NS 35/ 7,5 AL PERF 2000MM     814788 KLM 3-L                       814788 KLM 3-L                       815004 KMK 2-1000                    815208 GPE 27X18 WH/R                815415 ZBM 5/BK:UNBEDRUCKT           815583 EML (10X4)R                   815583 EML (10X4)R                   815596 EML (110XE)R                  815787 EML (100XE)RL SR              816032 EML (15X9)R SR                816032 EML (15X9)R SR                816045 EML (15X9)R YE                816142 EML (19X6,4)RL                816184 EML (50,8X25,4)RL             816184 EML  (50,8X25,4)RL            816252 WML 6 (13X13)R                816278 WMTB (24X8)R                  816375 TMT   4 R                     816430 TMT   5 R                     816634 TML (EX9,5)R TR               816663 EML (10X7)R                   816676 EML (10X7)R YE                816676 EML  (10X7)R YE               816744 EML (17,5X8)R                 816744 EML  (17,5X8)R                816760 EML (19X6)R                   816760 EML (19X6)R                   816773 EML (20X7)R YE                816773 EML (20X7)R YE                816773 EML  (20X7)R YE               816786 EML (20X8)R                   816786 EML (20X8)R                   816799 EML (20X8)R YE                816799 EML (20X8)R YE                816799 EML  (20X8)R YE               816812 EML (21,5X21,5)R SR           816825 EML (25,4X12,7)R              816825 EML  (25,4X12,7)R             816838 EML (25,4X12,7)R YE           816841 EML (26,5X7,5)R SR            816841 EML (26,5X7,5)R SR            816883 EML (26,5X17,5)R SR           816919 EML (26,5X26,5)R SR           816922 EML (30X20)R                  816935 EML (30X20)R YE               816951 EML (38X17)R                  816951 EML (38X17)R                  817002 EML (51X25)R SR               817002 EML (51X25)R SR               817028 EML  (51X25)R                 817031 EML (51X25)R YE               817060 EML (70X32)R                  817060 EML (70X32)R                  817073 EML (70X32)R YE               817073 EML (70X32)R YE               817086 EML (70X50)R SR               817099 EML (70X50)R                  817099 EML (70X50)R                  817099 EML  (70X50)R                 817112 EML (100X73)R SR              817112 EML (100X73)R SR              817112 EML  (100X73)R SR             817125 EML (100X73)R                 817141 EML  (100X90)R SR             817154 EML (100X90)R                 817154 EML (100X90)R                 817222 WMT  3,5 (15X5)R              817222 WMT  3,5 (15X5)R              817251 WMT  8,4 (17X10)R             817316 WMTB (35X15)R                 817316 WMTB (35X15)R                 817329 EMT (15X4)R                   817329 EMT  (15X4)R                  817329 EMT (15X4)R                   817510 WML 36 (25X38)R               817510 WML 36 (25X38)R               817523 WML 5 (25X10)R                817523 WML 5 (25X10)R                817536 WML 14 (25X19)R               817552 WML 14 (38X19)R               818027 EML (40X25)R                  818027 EML  (40X25)R                 818069 UC-TM 10                      818069 UC-TM 10                      818072 UC-TM  8                      818072 UC-TM  8                      818085 UC-TM  6                      818085 UC-TM  6                      818108 UC-TM  5                      818108 UC-TM  5                      818111 UC-TM  4                      818124 UC-TMF 10                     818137 UC-TMF  8                     818140 UC-TMF  6                     818140 UC-TMF  6                     818153 UC-TMF  5                     818153 UC-TMF  5                     818166 UC-TMF  4                     818166 UC-TMF  4                     818205 UC-WMC 3,1 (15X4)             818328 UC-TM  6 OG                   818373 UC-TM  8 OG                   818409 UC-TM  8 RD                   818425 UC-TM 10 OG                   819194 UC-TM 12                      819194 UC-TM 12                      819217 UC-TM 16                      819217 UC-TM 16                      819233 UC-TMF 12                     819262 UC-TMF 16                     819262 UC-TMF 16                     819288 EML (15X6)R YE                819288 EML (15X6)R YE                819288 EML (15X6) R YE               819330 UC-EMLP (60X15)               819330 UC-EMLP (60X15)               819343 UC-EMLP (60X30)               819343 UC-EMLP (60X30)               819398 UC-WMT (15X4)                 819398 UC-WMT (15X4)                 819408 UC-WMT (15X4) YE              819408 UC-WMT (15X4) YE              819479 EMLP (20X7)R                  819479 EMLP (20X7)R                  819482 EMLP (20X8)R                  819482 EMLP (20X8)R                  819495 EMLP (22X12)R                 819495 EMLP (22X12)R                 819521 EMLP (27X12,5)R SR            819521 EMLP (27X12,5)R SR            819547 EMLP (45X15)R SR              819550 EMLP 24 (30X12)R              819550 EMLP 24 (30X12)R              819563 EMLP 24 (30X12)R SR           819657 UC-WMC 4,4 (30X5,5)           820183 UC-WMTBA (29X8)               820222 ZB 16,3:UNPRINTED             820507 PATG 0/18                     820507 PATG 0/18                     820510 PATG 1/18                     820510 PATG 1/18                     820523 PATG 2/18                     820523 PATG 2/18                     820536 PATG 3/18                     820536 PATG 3/18                     820549 PATG 4/18                     820549 PATG 4/18                     821247 UC1-TM 6                      821247 UC1-TM 6                      821425 UC1-TMF 5                     821425 UC1-TMF 5                     821483 UC1-TMF 6                     821483 UC1-TMF 6                     821548 UC1-TMF 8                     821739 UC1-TM 8                      821784 UC1-TM 5                      821784 UC1-TM 5                      822259 UC-EMP (60X15)                822275 UC-EMP (60X30)                822275 UC-EMP (60X30)                822440 PATG 1/30                     822631 UC-EMLP (20X8) YE             822631 UC-EMLP (20X8) YE             823517 UC-WMT (12X4)                 823740 PATO 1/18                     823740 PATO 1/18                     824276 BN-ZB 6,2/WH CUS              824276 BN-ZB 6,2/WH CUS              824367 EMLP 24 (30X12)R CUS          824470 SS-ZB WH CUS                  824535 UC2-TM 5 CUS                  824547 UC-EMLP (11X9) CUS            824573 UC-TM  4 CUS                  824581 UC-TM  5 CUS                  824941 ZB 10 CUS                     824941 ZB 10 CUS                     824942 ZB 12 CUS                     824945 ZB 15 CUS                     824949 ZB 22 CUS                     824949 ZB 22 CUS                     824962 ZB 5 CUS                      824963 ZB 5,08 CUS                   824974 ZB 5/VT CUS                   824992 ZB 6 CUS                      824992 ZB 6 CUS                      825000 ZB 8/GN CUS                   825011 ZB 8 CUS                      825011 ZB 8 CUS                      825025 ZBF 5 CUS                     825025 ZBF 5 CUS                     825059 ZBN 18 CUS                    825122 SK 2,8 REEL P3,81 WH CUS      825125 SK 3,8 REEL P5,08 WH CUS      825126 SK 3,8 REEL P6,2 WH CUS       825126 SK 3,8 REEL P6,2 WH CUS       825129 SK 5,0 REEL P10 WH CUS        825129 SK 5,0 REEL P10 WH CUS        825382 UC-WMC 5,6 (23X8)             825396 UC-WMC 5,6 (30X8)             825445 UC-EMP (27X18)                825457 UC-EMP (49X15)                825475 UC-EMLP (27X18)               825487 UC-EM (10X7)                  825499 UC-EM (20X7)                  825503 UC-EM (20X9)                  825573 SD-WMS 3 (NEUTRAL) YE         826462 SD-WMS 3 TOOL                 826475 SD-WMS 5 TOOL                 826543 SD-WMTB (100X10)              826611 SD-WMTBS (CH) YE              826832 GPK/SK296X200X0.8 BK/WH       826844 EMLP (17X7)R                  826857 UC-TMN 5,2 CUS                827078 PATG 2/12                     827106 UC-WMCO 1,6 (21X3)            827120 UC-WMCO 2,1 (12X3)            827162 UC-WMCO 2,9 (21X3,5)          827176 UC-WMCO 3,6 (12X4,5)          827176 UC-WMCO 3,6 (12X4,5)          827454 CARRIER-EMP (60X30)           827461 ZB 16:UNPRINTED               827461 ZB 16:UNPRINTED               827462 ZB 16,LGS:L1-N,PE             827463 ZB 16 CUS                     827747 UC-WMCO 4,9 (21X5)            827894 UC-EMLP (27X15)               827894 UC-EMLP (27X15)               828059 PATG 5/18                     828059 PATG 5/18                     828295 TMT (EX9,5)R                  828295 TMT (EX9,5)R                  828444 WML 7,5 (17X9)R               828460 EML (18X6)RL YE               828486 BN CUS                        828488 SBS 5 CUS                     828488 SBS 5 CUS                     828489 SBS 6 CUS                     828489 SBS 6 CUS                     828490 SBS 8 CUS                     828494 KMV 44X9,6 CUS                828570 UCT-WMS 3,2 (12X4)            828570 UCT-WMS 3,2 (12X4)            828571 UCT-WMS 4,7 (12X5,5)          828571 UCT-WMS 4,7 (12X5,5)          828709 UC-EMSP (50X30)               828732 UCT-TM 4                      828732 UCT-TM 4                      828734 UCT-TM 5                      828734 UCT-TM 5                      828735 UCT-TM 5 YE                   828735 UCT-TM 5 YE                   828736 UCT-TM 6                      828736 UCT-TM 6                      828738 UCT-TM 7,62                   828738 UCT-TM 7,62                   828740 UCT-TM 8                      828740 UCT-TM 8                      828742 UCT-TMF 4                     828744 UCT-TMF 5                     828744 UCT-TMF 5                     828745 UCT-TMF 5 YE                  828746 UCT-TMF 6                     828746 UCT-TMF 6                     828748 UCT-TMF 8                     828748 UCT-TMF 8                     828767 US-WMT (15X4)                 828767 US-WMT (15X4)                 828768 US-WMT (18X4)                 828768 US-WMT (18X4)                 828769 US-WMT (23X4)                 828770 US-WMT (30X4)                 828771 US-WMTB (24X5)                828771 US-WMTB (24X5)                828772 US-WMTB (29X8)                828772 US-WMTB (29X8)                828773 US-WMTB (44X15)               828773 US-WMTB (44X15)               828777 US-EMP (27X15)                828778 US-EMP (27X18)                828783 US-EMP (85,6X54)              828790 US-EMLP (15X5)                828792 US-EMLP (17X7)                828795 US-EMLP (20X9)                828795 US-EMLP (20X9)                828796 US-EMLP (22X22)               828797 US-EMLP (27X8)                828797 US-EMLP (27X8)                828798 US-EMLP (27X12,5)             828798 US-EMLP (27X12,5)             828799 US-EMLP (27X15)               828799 US-EMLP (27X15)               828800 US-EMLP (27X18)               828802 US-EMLP (35X9)                828803 US-EMLP (49X15)               828804 US-EMLP (60X15)               828805 US-EMLP (60X30)               828806 US-EMLP (85,6X54)             828806 US-EMLP (85,6X54)             828807 US-EMLP (100X60)              828883 US-EMLP (20X9) YE             828883 US-EMLP (20X9) YE             828884 US-EMLP (20X9) SR             828890 US-EMLP (27X8) SR             828899 US-EMLP (35X9) YE             828902 US-EMLP (49X15) SR            828907 US-EMLP (85,6X54) YE          828930 US-EMSP (75,6X54) SR          828932 US-EMSP (90X60) SR            828958 US-WMTB (24X5) YE             828959 US-WMTB (29X8) YE             828959 US-WMTB (29X8) YE             828960 US-WMTB (44X15) YE            828960 US-WMTB (44X15) YE            828985 CARRIER-EMLP 22 (27X12,5)     828985 CARRIER-EMLP 22 (27X12,5)     828986 CARRIER-EMLP 22 (27X15)       828987 CARRIER-EMLP 22 (27X18)       828987 CARRIER-EMLP 22 (27X18)       828990 EMLP (45X15)R CUS             829126 GBS 5-25X5                    829127 ZB 9:UNBEDRUCKT               829131 ZB 13:UNBEDRUCKT              829131 ZB 13:UNBEDRUCKT              829133 ZBF 13:UNBEDRUCKT             829142 UCT-TM 10                     829142 UCT-TM 10                     829144 UCT-TM 12                     829144 UCT-TM 12                     829146 UCT-TM 16                     829146 UCT-TM 16                     829154 UCT-TM 5 RD                   829154 UCT-TM 5 RD