Sản phẩm công nghiệp Phoenix Contact

Phoenix Contact được thành lập năm 1923 tại Cộng Hòa Liên Bang Đức và là nhà sản xuất cầu đấu đầu tiên trên thế giới .Trải qua gần 100 năm phát triên liên tục ngày nay Phoenix Contact trở thành công ty hàng đầu thế giới cung cấp hệ thống và giải pháp định hướng trong tương lai trong các lĩnh vực kỹ thuật điện, điện tử và tự động hóa. Công ty có hệ thống văn phòng và nhà máy  toàn cầu trên hơn 100 quốc gia và 15.000 nhân viên.

Phoenix Contact – Inspiring innovation

CPT tự hào được lựa chọn là nhà phân phối & nhà tích hợp hệ thống cho các sản phẩm của Phoenix Contact tại thi trường phía Bắc.