Videos

Chống sét với công nghệ SFC ( Safe Energy Control )

Phoenix Contact là một trong những nhà sản xuất hàng đầu về thiết bị chống sét và các thiết bị bảo vệ chống xung. Dòng thiết bị chống sét  Sparkgap  mới với công nghê SEC triệt tiêu dòng xung phóng, giảm hao mòn và tăng tính độ bền , tin cậy của hệ thống.

Power over Link Demonstration

Power over Link demonstration with a 200-meter phone wire and EtherWAN’s ED3538 Industrial Ethernet Extender, to deliver both power and data up to 1.2 kilometers away.