Tương lai cúa Ethernet công nghiệp Giải pháp Cáp Ethernet một sợi ( Single Fair Ethernet)

Do yêu cầu đòi hỏi của tự động hóa công nghiệp và đặc biệt là IT 4.0  trong vòng vài năm tới Ethernet một cặp sẽ  thể trở thành nên vô cùng phổ biên trong các ngành công nghiệp.

Phoenix Contact đã rất nhiều sản phẩm chuẩn bị cho một kỷ nguyên mới của kết nối với các loại connector và switch cho Ethernet 1 sợi .