Công nghệ TSN- Time-Sensitive Networking trong công nghiệp

TSN- Time-Sensitive Networking-Lý do cần

Với việc phát triển và ứng dụng ngày càng nhiều các giải pháp và thiết bị sử dụng nền tảng Ethernet từ thiết bị quản lý tới cấp thiết bị trường như ngày nay. Hệ thống mạng trở nên ngày càng lớn và phức tạp. Để đám ứng việc giám sát và điều khiển các thiết bị trong hệ thống mạng real time đòi hòi có quy chuẩn để các thiết bị trong mạng có thể truyền thông và giao tiếp với nhau theo thời gian thực đó chính là lý do cho việc ra đời tiêu chuẩn mới – TSN cho truyền thông công nghiêp nhằm đạt được thời gian thực cho mạng công nghiệp bất kỳ chứ không chỉ cho các thiết bị trong công nghiệp có nhưng yêu cầu rất cao hoặc chuyên biệt về phần cứng như hiện nay.

TSN- Time-Sensitive Networking là gì

TSN là tiêu chuẩn mới được phát triển nhằm nhằm đảm bảo các thiết bị trong một mạng bình thường ( cơ bản ) có thể đạt được mức độ real-time thông qua các cơ chế kiểm soát và ưu tiên các luồng dữ liệu trong mạng Ethernet  mà mấu chốt là việc đồng bộ hóa thời gian của các thiết bị trong mạng một cách chính xác.

Lợi ích của TSN

Control of data communication in form of time synchronization and prioritization of data streams

Guarantee’s real-time capability of the system and increases the availability of the network

Convergence between IT and OT Real-time critical & data-intensive applications in one network without mutual interference

Thành phần trong một mạng lưới- TSN

TSN Network bao gồm 2 thành phần chính :

Network Time server giữ vài trò tạo đồng hồ thời gian thực để đồng bộ hóa thời gian cúa các thiết bị trong cùng mạng lưới

Switch hỗ trợ TSN giữ vai trò điều phối tập tin theo thứ tự ưu tiên với thời gian định trước từ Time server bằng cách ưu tiền truyền dẫn và chia nhỏ tập tin không quan trọng giúp tập tin quan trọng đạt mức real-time