Hệ thống đo lường và phát hiện sét - Phoenix Contact ( Impulse check)

Thiết bị đo lường giám sát trạng thái xung sét Impulse check của Phoenix Contactg

 Phoenix Contact vừa giới thiệu thiết bị giám sát đo lường xung sét theo thời gian thực Impulse Check . Ưu điểm nổi bật của thiết bị mới khá năng giám sát thông minh cho phép đo lường giám sát lưu trữ từ xa theo thời gian thực hiện trạng của thiết bị chống sét cũng như xung sét đi vào trong hệ thống

 

Nguyên tắc hoạt động hệ thống đo đếm xét thông minh của Phoenix Contact ( Impulse check )

» Trong thiết bị xử trung tâm Impulse check chưa chip để phân tích tín hiệu đưa vào

» Khi sét đi từ trung tính qua 3 dây pha hoặc ngược lại 3 sensor gắn trên 3 dây pha sẽ đưa tín hiệu  về  Impulsecheck

» Chip xử trên Impulse check sẽ tính toán đưa ra kết quả xung dạng xung dựa trên thời gian thực tế

» Toàn bộ dữ liệu trong Impulse check sẽ truyền lên cloud server nếu kết nối Internet

Lưutrữ phân tích dữ liệu

 

Video tham khảo chi tiết về thiết bị như link :