Dòng cầu đấu UK

Dòng cầu đấu UK

Là dòng cầu đấu dạng mắt ghép đầu tiên của Phoenix contact . UK  với dải sản phẩm lớn nhất trong phân khúc từ cầu đấu cho dây tiết diện 0,15mm² tới 240mm² . Ở CPT chúng tôi luôn duy trì một lượng stock rất lớn UK để đáp ứng nhu cầu khách hàng.

Danh sách hàng UK thông dụng

 

Mã đặt hàng

Mã sản phẩm và miêu tả

3001501

UK 3 N -Terminal block 2.5 mm², dòng 32A, rộng 5.2mm, màu xám

3004362

UK 5N -Terminal block 4 mm², dòng 41A, rộng 6.2mm, màu xám

3004524

UK 6N -Terminal block 6 mm², dòng 57A, rộng 8.2mm, màu xám

3005073

UK 10 N -Terminal block 10 mm², dòng 76A, rộng 10.2mm, màu xám

3006043

UK 16 N -Terminal block 4-16 mm², dòng 101A, rộng 12mm, màu xám)

3006182

UIK 35 -Terminal block 0.75-35 mm², dòng 125A, rộng 15.2mm, màu xám, có sẵn nắp che

3009118

UKH 50 -Terminal block 50 mm², dòng 150A, rộng 20 mm, màu xám, có sẵn nắp che

3010013

UKH 95 -Terminal block 35-95 mm², dòng 232A, rộng 25 mm, màu xám

3010110

UKH 150 -Terminal block 50-150 mm², dòng 309A, rộng 31 mm, màu xám, có sẵn nắp che

3010217

UKH 240 -Terminal block 70 - 240 mm², dòng 415A, rộng 36mm, màu xám, có sẵn nắp che

3000611

USLKG 3 -Ground terminal block 2.5 mm², đường kính dây 2.5mm², rộng 5.2mm, màu vàng-xanh

441504

USLKG 5 -Ground terminal block 4 mm², đường kính dây 4 mm², rộng 6.2mm, màu vàng-xanh

442079

USLKG 6N -Ground terminal block 6 mm², đường kính dây 6 mm², rộng 8.2mm, màu vàng-xanh

3003923

USLKG10N -Ground terminal block 10 mm², đường kính dây 10 mm², rộng 10.2mm, màu vàng-xanh

443023

USLKG 16 -Ground terminal block 16 mm², đường kính dây 16 mm², rộng 12mm, màu vàng-xanh

3003020

D-UK 4/10 -Cover for terminals, Nắp che cho cầu nối dây UK 3N, UK 5N, UK 6N, UK 10N, rộng 1.8mm, màu xám (UIK 35 trở lên có sẵn nắp che)

3006027

D-UK 16 -Cover for terminals, Nắp che cho UK16N, rộng 1.8mm, màu xám

1302215

TS-K - Separating disk, Nắp để ngăn cách phần điện cho các bridge kế cận, không mất khoảng không gian

3003224

ATP-UK -Partition plate, Nắp để ngăn cách phần điện và để phân biệt các nhóm terminal áp (UK), dày 1.5mm

2770642

FBRN 10-5 N -Fixed bridge for UK 3N, 10 pos., Bridge cho cầu nối UK 3N, gắn ở tâm terminal, gồm 10 chân, có thể chia ra được

203250

FBI 10-6 -Fixed bridge for UK 5N, 10 pos., Bridge cho cầu nối UK 5N, gắn ở tâm terminal, gồm 10 chân, có thể chia ra được

203263

FBI 10-8 -Fixed bridge for UK 6N, 10 pos., Bridge cho cầu nối UK 6N, gắn ở tâm terminal, gồm 10 chân, có thể chia ra được)

203276

FBI 10-10 -Fixed bridge for UK 10N, 10 pos., Bridge cho cầu nối UK 10N, gắn ở tâm terminal, 10 chân, có thể chia ra được

828734

UCT-TM 5 -Zack marker strip for UK 3N, Nhãn trắng gắn lên cầu đấu UK 3N, MTK, 1 tấm dùng cho 72 cầu đấu

828736

UCT-TM 6 -Zack marker strip for UK 5N, Nhãn trắng gắn lên cầu đấu UK 5N, 1 tấm dùng cho 60 cầu đấu

828740

UCT-TM 8 -Zack marker strip for UK 6N, Nhãn trắng cho cầu đấu UK 6N, URTK/S, 1 tấm dùng cho 42 cầu đấu

829142

UCT-TM 10 -Zack marker strip for UK 10N, Nhãn trắng gắn lên cầu đấu UK 10N, 1 tấm dùng cho 36 cầu đấu

2770011

UKK 3 -Double-level terminal block 2.5 mm², Cầu nối dây 2 tầng cho dây 2.5mm², rộng 5.2mm, màu xám

2774017

UKK 5 -Double-level terminal block 4 mm², Cầu nối dây 2 tầng cho dây 4mm², rộng 6.2mm, màu xám

3004100

UK 5-HESI -Fuse terminal block 4mm², Cầu nối dây cầu chì, đường kính dây: 0.2-4mm², rộng 8.2mm, màu đen

3004126

UK 5-HESILED 24 -Fuse terminal block 4mm², Cầu nối dây cầu chì cho dây 4 mm², , Led hiển thị 24VDC, rộng 8.2mm, màu đen

3004032

UK 5-MTK-P/P -Disconnect Terminal block 6mm², disconnect terminal bằng dao cắt, dòng 16A, rộng 6.2mm, màu xám, dùng kiểm tra tín hiệu trong hệ SCADA

1004322

KLM-A + ES/KLM 2-GB -Terminal strip markers for E/UK, E/NS 35 N or CLIPFIX 35, Đánh số, đánh dấu cho dãy terminal, gắn trên E/UK hay E/NS 35 N, Clipfix 35, vùng đánh ký tự: 44x7mm

1201442

E/UK -End clamp, Chặn cuối, có ốc vặn xuống DIN Rail 35mm