Trio-PS-2G Dòng nguồn Trio thế hệ 2 đầu vào AC/DC

Dòng nguồn Trio thế hệ thứ 2 của Phoenix Contact ra đời năm 2016 nhằm thay thế dần dòng nguồn Trio thế hẹ cũ . Trio-2G thừa hường toàn bộ ưu điểm của Trio như vỏ sắt , khả năng hoạt động bên bỉ trong môi trường công nghiệp.ect và bổ sung nhưng ưu điểm đáng giá như khá năng hoạt động ổn định với cả đầu vào AC/DC .  

Mã đặt hàng Miêu tả
2903157 TRIO-PS-2G/1AC/12DC/5/C2LPS
2903158 TRIO-PS-2G/1AC/12DC/10
2903144 TRIO-PS-2G/1AC/24DC/5/B+D
2903145 TRIO-PS-2G/1AC/24DC/10/B+D
2903147 TRIO-PS-2G/1AC/24DC/3/C2LPS
2903148 TRIO-PS-2G/1AC/24DC/5
2903149 TRIO-PS-2G/1AC/24DC/10
2903151 TRIO-PS-2G/1AC/24DC/20
1030800 TRIO-PS-2G/1AC/48DC/10/KC
2903159 TRIO-PS-2G/1AC/48DC/5
2903160 TRIO-PS-2G/1AC/48DC/10
2903153 TRIO-PS-2G/3AC/24DC/5
2903154 TRIO-PS-2G/3AC/24DC/10
2903155 TRIO-PS-2G/3AC/24DC/20
2903156 TRIO-PS-2G/3AC/24DC/40
1075240 TRIO-PS-2G/1500DC/24DC/8