Thông báo ngừng sản xuất dòng ILC 3×0 và dòng thay thế tương đương

Lý do thay thế dong ILC 3x0

Với tuổi thọ gần 20 năm và công nghệ đã trở nên lỗi thời . Phoenix Contact đã ngừng sản xuất và thu gọn dòng sản phẩm ILC 3x0 . Các sản phẩm thay thế hoàn toàn tương đương có thể cắm và chạy . Nếu có bất kỳ trợ giúp gì khi thay thế vui lòng liên hệ với chúng tôi nhà tích hợp hệ thống duy nhất được công nhận bởi Phoenix Contact ở Vietnam.

Bảng thay thế các dòng ILC 3x0

No Dòng ILC 3x0 ngừng sản xuất Dòng ILC 3x0 thay thế tương đuong
Order No Product Code Order No Product Code
1 2737193 ILC 330 ETH 2988191 ILC 330 PN
2 2876928 ILC 350 PN 2985576 ILC 370 PN 2TX-IB/M
3 2737203 ILC 350 ETH 2985576 ILC 370 PN 2TX-IB/M
4 2985819 ILC 350 ETH/M 2985576 ILC 370 PN 2TX-IB/M
5 2985327 ILC 370 ETH 2TX-IB/M 2985576 ILC 370 PN 2TX-IB/M
6 2876999 ILC 370 ETH 2TX-IB 2985576 ILC 370 PN 2TX-IB/M
7 2876915 ILC 370 PN 2TX-IB 2985576 ILC 370 PN 2TX-IB/M
8 2985314 ILC 390 PN 2TX-IB 2985314 ILC 390 PN 2TX-IB