Thông báo dừng sản xuất dòng chống sét FLT-CP và dòng thay thế

Chi tiết các mã sản phẩm dòng FLT-CP được thay thế sang hàng tương đương FLT-SEC

Lý do ngừng sản xuất

Với việc ra đời dòng chống sét FLT-SEC với nhiều ưu điểm và công nghệ vượt trội như không có dòng điện dẫn ( flow current ), công nghệ kiểm soát năng lượng chủ động AEC . Phoenix Contact đã ngừng toàn bộ dòng chống sét cũ FLT-CP và chuyển sang sử dụng dòng FLT-CP. *** Xem thêm chi tiết về giá và thống số kỹ thuật dòng FLT-SEC theo link 

Bảng danh mục hàng thay thế

No Dòng FLT-CP cũ ngừng sản xuất Dòng FLT-SEC mới thay thê
Order No Product Code Order No Product Code
1 2882695 FLT-CP-PLUS-1C-350 2905414 FLT‐SEC‐P‐T1‐1C‐350/25‐FM
2 2882682 FLT-CP-PLUS-1S-350 2905415 FLT‐SEC‐P‐T1‐1S‐350/25‐FM
3 2882679 FLT-CP-PLUS-2C-350 2905416 FLT‐SEC‐P‐T1‐2C‐350/25‐FM
4 2882666 FLT-CP-PLUS-2S-350 2905418 FLT‐SEC‐P‐T1‐2S‐350/25‐FM
5 2882653 FLT-CP-PLUS-3C-350 2905419 FLT‐SEC‐P‐T1‐3C‐350/25‐FM
6 2882640 FLT-CP-PLUS-3S-350 2905421 FLT‐SEC‐P‐T1‐3S‐350/25‐FM
7 2859913 FLT-CP-PLUS-350-ST 2905422 FLT‐SEC‐P‐T1‐350/25‐P
8 2859741 FLT-CP-1C-350 2905465 FLT‐SEC‐T1+T2‐1C‐350/25‐FM
9 2859738 FLT-CP-1S-350 2905466 FLT‐SEC‐T1+T2‐1S‐350/25‐FM
10 2859770 FLT-CP-2C-350 2905467 FLT‐SEC‐T1+T2‐2C‐350/25‐FM
11 2859767 FLT-CP-2S-350 2905468 FLT‐SEC‐T1+T2‐2S‐350/25‐FM
12 2859725 FLT-CP-3C-350 2905469 FLT‐SEC‐T1+T2‐3C‐350/25‐FM
13 2859712 FLT-CP-3S-350 2905470 FLT‐SEC‐T1+T2‐3S‐350/25‐FM
14 2881887 FLT-CP-350-ST 2905471 FLT‐SEC‐T1‐350/25‐P
15 2859602 VAL-CP-350-ST 2905346 VAL‐SEC‐T2‐350‐P
16 2859754 FLT-CP-N/PE-350 2905472 FLT‐SEC‐P‐T1‐N/PE‐350/100‐FM
17 2859686 FLT-CP-N/PE-350-ST 2905473 FLT‐SEC‐P‐T1‐N/PE‐350/100‐P
18 2859563 VAL-CP-1S-350 2905333 VAL‐SEC‐T2‐1S‐350‐FM
19 2859589 VAL-CP-2C-350 2905337 VAL‐SEC‐T2‐2C‐350‐FM
20 2859505 VAL-CP-2S-350 2905338 VAL‐SEC‐T2‐2S‐350‐FM
21 2859547 VAL-CP-3C-350 2905339 VAL‐SEC‐T2‐3C‐350‐FM
22 2859521 VAL-CP-3S-350 2905340 VAL‐SEC‐T2‐3S‐350‐FM
23 2881036 VAL-CP-1S-350/O 2905341 VAL‐SEC‐T2‐1S‐350
24 2881052 VAL-CP-2C-350/O 2905342 VAL‐SEC‐T2‐2C‐350
25 2881049 VAL-CP-2S-350/O 2905343 VAL‐SEC‐T2‐2S‐350
26 2881023 VAL-CP-3C-350/O 2905344 VAL‐SEC‐T2‐3C‐350
27 2881010 VAL-CP-3S-350/O 2905345 VAL‐SEC‐T2‐3S‐350
28 2859602 VAL-CP-350-ST 2905346 VAL‐SEC‐T2‐350‐P
29 2859699 VAL-CP-N/PE-350-ST 2905347 VAL‐SEC‐T2‐N/PE‐350‐P
30 2859479 VAL-CP-1S-175 2905348 VAL‐SEC‐T2‐1S‐175‐FM
31 2859482 VAL-CP-2C-175 2905350 VAL‐SEC‐T2‐2C‐175‐FM
32 2859495 VAL-CP-2S-175 2905351 VAL‐SEC‐T2‐2S‐175‐FM
33 2859466 VAL-CP-3C-175 2905353 VAL‐SEC‐T2‐3C‐175‐FM
34 2859453 VAL-CP-3S-175 2905354 VAL‐SEC‐T2‐3S‐175‐FM
35 2859628 VAL-CP-175-ST 2905355 VAL‐SEC‐T2‐175‐P
36 2859709 VAL-CP-N/PE-175-ST 2905356 VAL‐SEC‐T2‐N/PE‐175‐P
37 2800457 PT 2-PE/S-24AC/FM 2905223 PLT‐SEC‐T3‐24‐FM
38 2800961 PT 2-PE/S-60AC/FM 2905225 PLT‐SEC‐T3‐60‐FM
39 2856812 PT 2-PE/S-120AC/FM 2905228 PLT‐SEC‐T3‐120‐FM
40 2858357 PT 2-PE/S-230AC/FM 2905229 PLT‐SEC‐T3‐230‐FM
41 2882459 PT 4-PE/S-230AC/FM 2905230 PLT‐SEC‐T3‐3S‐230‐FM
42 2839318 PT 2-PE/S- 24AC-ST 2905232 PLT‐SEC‐T3‐24‐P
43 2839321 PT 2-PE/S- 60AC-ST 2905233 PLT‐SEC‐T3‐60‐P
44 2839334 PT 2-PE/S-120AC-ST 2905234 PLT‐SEC‐T3‐120‐P
45 2839347 PT 2-PE/S-230AC-ST 2905235 PLT‐SEC‐T3‐230‐P
46 2882462 PT 4-PE/S-230AC-ST 2905236 PLT‐SEC‐T3‐3S‐230‐P
47 2839282 PT-BE/FM 2905557 PLT‐SEC‐T3‐BE
48 2882475 PT 4-PE/S-BE/FM 2905592 PLT‐SEC‐T3‐3S‐BE