SAC-M8 Dòng giắc cắm công nghiệp M8 của Phoenix Contact

SAC M8 là dòng sản phẩm giắc cắm công nghiệp chuyên dụng cho tín hiệu với đầy đủ các loại code nhu A/B/D/D- Code của Phoenix Contact . SAC-M8 có số chân cắm từ 3 chân tới 9 chân và dòng điện từ 250mA  ( Cho tín hiệu ) tới 16A ( cho nguồn ) . SAC có 3 loai chính :
*Loại giắc cắm không dây
*Loại giắc cắm có 1 đầu kèm dây có độ dài tùy lựa chọn
*Loại giắc cắm có giắc ở cả 2 dầu

Dòng sản phẩm M8 thông dụng hay bán ở thị trường Vietnam

No Mã đặt hàng Mã sản phẩm
1 1671069 SAC-3P- 1,5-PUR/M 8FR-2L
2 1669712 SAC-3P- 1,5-PUR/M 8FS
3 1415870 SAC-3P- 1,5-PVC/M 8FS
4 1521724 SAC-3P- 3,0-PUR/M 8FS SH
5 1417698 SAC-3P- 3,0-PUR/M 8SIFS AE
6 1404405 SAC-3P-0,98/M8SIFR SN P+F
7 1683594 SAC-3P-10,0-PUR/M 8FR-2L
8 1521740 SAC-3P-10,0-PUR/M 8FS SH
9 1403773 SAC-3P-10,0-PVC/M 8FR
10 1526525 SAC-3P-100,0-PUR/SH-0,25
11 1521698 SAC-3P-M 8MR/10,0-PUR SH
12 1681923 SAC-3P-M 8MS/ 1,5-PUR/M 8FS
13 1681936 SAC-3P-M 8MS/ 3,0-PUR/M 8FS
14 1521643 SAC-3P-M 8MS/10,0-PUR SH
15 1696183 SAC-3P-M 8Y/2XM 8FS
16 1696222 SAC-3P-M 8Y/2XM 8FS VP
17 1523971 SAC-3P-Y/2XFS PE SCO
18 1681855 SAC-4P- 3,0-PUR/M 8FS
19 1408845 SAC-4P- 5,0-PUR/FSS PE SCO
20 1681868 SAC-4P- 5,0-PUR/M 8FS
21 1521931 SAC-4P- 5,0-PUR/M 8FS SH
22 1521999 SAC-4P-10,0-PUR/M 8FR SH
23 1521944 SAC-4P-10,0-PUR/M 8FS SH
24 1457461 SAC-4P-100,0-186/0,75
25 1521892 SAC-4P-M 8MR/10,0-PUR SH
26 1543346 SAC-4P-M 8MS/ 0,13-950/M 8FS
27 1543359 SAC-4P-M 8MS/ 2,0-950/M 8FS
28 1574603 SAC-4P-M 8MS/ 3,0-PUR/M 8FSSH
29 1521847 SAC-4P-M 8MS/10,0-PUR SH
30 1682171 SAC-4P-M 8MS/3,0-PUR/M 8FS
31 1668357 SAC-4P-M12MS/ 0,3-PUR/M12FS
32 1408813 SAC-4P-MST/ 2,0-PUR SCO
33 1408809 SAC-4P-MST/ 2,0-PUR/FST SCO
34 1408814 SAC-4P-MST/ 5,0-PUR SCO
35 1518290 SAC-5P-MS/ 5,0-920/FS SCO
36 1419056 SAC-5P-MS/20,0-923/FS CAN SCO
37 1517961 SAC-5P-MSB/ 0,5-900/FSB SCO
38 1517880 SAC-5P-MSB/ 5,0-900 SCO
39 1404187 SAC-8P- 1,5-PUR/M 8FS
40 1404147 SAC-8P- 1,5-PUR/M 8FS SH
41 1404201 SAC-8P-M 8MS/ 0,3-PUR/M 8FR
42 1404202 SAC-8P-M 8MS/ 0,6-PUR/M 8FR
43 1404178 SAC-8P-M 8MS/ 1,5-PUR
44 1404138 SAC-8P-M 8MS/10,0-PUR SH
45 1434840 SACB- 8/3-L-M12-M8
46 1516072 SACB-10/3-L- 5,0PUR-M8
47 1434853 SACB-10/3-L-M12-M8
48 1516218 SACB-10/3-L-M16-M8
49 1407584 SACC-M 8FR-4CON-M-SW
50 1542907 SACC-M 8FS-3CON-M-0,34-SH
51 1506888 SACC-M 8FS-3CON-M-SW
52 1681185 SACC-M 8FS-4CON-M
53 1542910 SACC-M 8FS-4CON-M-0,34-SH
54 1506891 SACC-M 8FS-4CON-M-SW
55 1699902 SACC-M 8MR-3CON-M
56 1542884 SACC-M 8MS-3CON-M-0,34-SH
57 1501252 SACC-M 8MS-3CON-M-SW
58 1441008 SACC-M 8MS-3QO-0,25-M
59 1441024 SACC-M 8MS-3QO-0,5-M
60 1542897 SACC-M 8MS-4CON-M-0,34-SH
61 1501265 SACC-M 8MS-4CON-M-SW