SAC- M16 và các loại giắc cắm dữ liệu công nghiệp của Phoenix Contact

SAC M16  là dòng sản phẩm giắc cắm công nghiệp đáp ứng yêu cầu kết nối nhiều chân hoặc mang cần cấp nguồn công suất lớn của Phoenix Contact . SAC-M8 có số chân cắm từ 3 chân tới 32 chân và dòng điện từ 250mA  ( Cho tín hiệu ) tới 76A ( cho nguồn ) . SAC có 3 loai chính :
*Loại giắc cắm không dây
*Loại giắc cắm có 1 đầu kèm dây có độ dài tùy lựa chọn
*Loại giắc cắm có giắc ở cả 2 dầu

Dòng sản phẩm M16 thông dụng hay bán ở thị trường Vietnam

No Mã đặt hàng Mã sản phẩm
1 1518290 SAC-5P-MS/ 5,0-920/FS SCO
2 1419056 SAC-5P-MS/20,0-923/FS CAN SCO
3 1517961 SAC-5P-MSB/ 0,5-900/FSB SCO
4 1517880 SAC-5P-MSB/ 5,0-900 SCO
5 1693746 SAC-14P- 5,0-PUR/M16FR
6 1557316 SAC-2P-ASIFK/ 5,0-PUR/M12FS P
7 1518290 SAC-5P-MS/ 5,0-920/FS SCO
8 1419056 SAC-5P-MS/20,0-923/FS CAN SCO
9 1517961 SAC-5P-MSB/ 0,5-900/FSB SCO
10 1517880 SAC-5P-MSB/ 5,0-900 SCO
11 1452576 SACB-4/ 4-L- 5,0PUR SCO P
12 1452631 SACB-6/ 6-L- 5,0PUR SCO P
13 1452893 SACB-6/12-L-C GG SCO P
14 1452848 SACB-8/ 8-L-C SCO P
15 1452796 SACB-8/16-C SCO P
16 1452916 SACB-8/16-L-C GG SCO P
17 1453229 SACB-C-H180-8/16 SCO P
18 1453216 SACB-C-H180-8/16-10,0PUR SCO P
19 1520039 SACC-E-FS-5CON-M16/0,5 SCO
20 1424137 SACC-E-M12FSS-4CON-M16/0,5 PE
21 1424138 SACC-E-M12FST-4CON-M16/0,5
22 1424139 SACC-E-M12MSS-4CON-M16/0,5 PE
23 1424140 SACC-E-M12MST-4CON-M16/0,5
24 1520055 SACC-E-MS-5CON-M16/0,5 SCO
25 1543058 SACC-FR-4CON-PG 7-M SCO
26 1559631 SACC-FS-12PCON SCO
27 1543029 SACC-FS-4CON-PG 7-M SCO
28 1413932 SACC-FSB-2QO SH PB SCO
29 1542952 SACC-MS-4CON-PG 7-M SCO
30 1521591 SACC-MS-4QO-0,75-M SCO
31 1413931 SACC-MSB-2QO SH PB SCO
32 1411068 SACC-MSD-4QO SH PN SCO
33 1440973 SACC-SQ-M12MS-5CON-25F/0,5
34 1671137 SACC-V-3CON-PG9/A-1L-S
35 1527919 SACC-V-3CON-PG9/A-1L-SV 24V
36 1671153 SACC-V-3CON-PG9/B-1L-S
37 1671140 SACC-V-3CON-PG9/BI-1L-S
38 1452262 SACC-VB-3CON-M12/C-1L-SV  24V
39 1452291 SACC-VB-3CON-M12/CI-1L-SV  24V
40 1452165 SACC-VB-3CON-M16/A-1L-SV 230V
41 1452136 SACC-VB-4CON-M16/A
42 1457908 SACC-VB-5CON-M16/AD-2L 24V