REL-IR Dòng Rơ le chất lượng cao chuyên dùng cho ngành điện

REL-IR với 2 hoặc 4 cặp tiếp điểm dải điện áp từ 24 tới 220DC . REL-IR có dòng điện định mức tối đa 6A ( 4 cặp tiếp điểm ) và 10A ( 2 cặp tiếp điểm ). Toàn bộ dòng REL-IR  đươc sản xuất ở Balan là dòng sản phấm chất lượng cao chuyên dụng cho ngành điện.

Chi tiết về sản phẩm PLC relay và giá bán mời ghé gian hàng chúng tôi theo link

Danh mục các sản phẩm Rơle REL-IR

No Mã đặt hàng Mã sản phẩm
1 2834313 REL-IR/LDP-125DC/4X21AU
2 2834957 REL-IR/LDP-220DC/2X21
3 2834960 REL-IR/LDP-125DC/2X21
4 2834973 REL-IR/LDP-220DC/4X21AU
5 2903659 REL-IR2/LDP- 12DC/2X21
6 2903660 REL-IR2/LDP- 24DC/2X21
7 2903661 REL-IR2/LDP- 48DC/2X21
8 2903662 REL-IR2/LDP- 60DC/2X21
9 2903663 REL-IR2/LDP-110DC/2X21
10 2903664 REL-IR2/LDP-125DC/2X21
11 2903665 REL-IR2/LDP-220DC/2X21
12 2903666 REL-IR2/L- 24AC/2X21
13 2903667 REL-IR2/L-120AC/2X21
14 2903668 REL-IR2/L-230AC/2X21
15 2903669 REL-IR4/LDP- 12DC/4X21AU
16 2903670 REL-IR4/LDP- 24DC/4X21AU
17 2903671 REL-IR4/LDP- 48DC/4X21AU
18 2903672 REL-IR4/LDP- 60DC/4X21AU
19 2903673 REL-IR4/LDP-110DC/4X21AU
20 2903674 REL-IR4/LDP-125DC/4X21AU
21 2903675 REL-IR4/LDP-220DC/4X21AU
22 2903676 REL-IR4/LDP- 12DC/4X21
23 2903677 REL-IR4/LDP- 24DC/4X21
24 2903678 REL-IR4/LDP- 48DC/4X21
25 2903679 REL-IR4/LDP- 60DC/4X21
26 2903680 REL-IR4/LDP-110DC/4X21
27 2903681 REL-IR4/LDP-125DC/4X21
28 2903682 REL-IR4/LDP-220DC/4X21
29 2903683 REL-IR4/L- 24AC/4X21AU
30 2903684 REL-IR4/L-120AC/4X21AU
31 2903685 REL-IR4/L-230AC/4X21AU
32 2903686 REL-IR4/L- 24AC/4X21
33 2903687 REL-IR4/L-120AC/4X21
34 2903688 REL-IR4/L-230AC/4X21