RAD- Dòng Thu phát sóng không dây Modular Radio IOs

RAD-2400-IFS /RAD-866-IFS/RAD-900-IFS Bộ thu phát sóng Radio dạng modun với khoảng cách tới 20km đầu tiên trên thế giới . RAD-IFS không chỉ hỗ trợ truyền thông Modbus RTU , Serial to Serial qua không dây mà còn có khả năng mở rộng tới 32 module vào ra tương tự hoặc số cho phép xây dựng giải pháp điểu khiển xa phức tạp .

Danh mục bộ thu phát sòng Radio- Rad thông dụng của Phoenix Contact

 
STT Mã hàng Mã sản phẩm Miêu tả
1 2901540 RAD-900-IFS
2 2702877 RAD-900-DAIO6
3 2702863 RAD-2400-IFS-JP
4 2901541 RAD-2400-IFS
5 1081818 RAD-EE-2400-RS485
6 2904909 RAD-868-IFS
7 2901533 RAD-DAIO6-IFS
8 2901535 RAD-DI4-IFS
9 2901536 RAD-DOR4-IFS
10 2901537 RAD-AI4-IFS
11 2901538 RAD-AO4-IFS
12 2901539 RAD-DI8-IFS
13 2902811 RAD-DO8-IFS
14 2904035 RAD-PT100-4-IFS
15 2702184 RAD-RS485-IFS