Quint-bat dòng pin/acquy chuyên dụng chất lượng cao

Là Dòng acquy/pin chất lương cao theo dạng modun với nhiều công nghệ chì, Li-On, siêu tụ chuyên dụng cho Quint UPS, TRIO UPS, MINI UPS, and STEP UPS. Các dòng Pin có đầy đủ các tiêu chuẩn công nghiêp để sử dụng trong các ngành công nghiệp đòi hỏi khả năng vận hành bền bỉ trong môi trường công nghiệp như đóng tàu , dầu khí , hàng không ..ect

Danh mục các pin và acquy chuyên dụng chất lượng cao cho UPS của Phoenix Contact

STT Mã đặt hàng Mã sản phẩm Note
1 2866569 MINI-BAT/12DC/2.6AH Pin Chì AGM, VRLA thế hệ 1
2 2866572 MINI-BAT/12DC/1.6AH Pin Chì AGM, VRLA thế hệ 1
3 2866417 MINI-BAT/24DC/1.3AH Pin Chì AGM, VRLA thế hệ 1
4 2866666 MINI-BAT/24DC/0.8AH Pin Chì AGM, VRLA thế hệ 1
5 2866349 QUINT-BAT/24DC/ 3.4AH Pin Chì AGM, VRLA thế hệ 1
6 2866352 QUINT-BAT/24DC/ 7.2AH Pin Chì AGM, VRLA thế hệ 1
7 2866365 QUINT-BAT/24DC/12AH Pin Chì AGM, VRLA thế hệ 1
8 2320296 UPS-BAT/VRLA/24DC/1.3AH Pin Chì AGM, VRLA thế hệ 2
9 2320306 UPS-BAT/VRLA/24DC/3.4AH Pin Chì AGM, VRLA thế hệ 2
10 2320319 UPS-BAT/VRLA/24DC/7.2AH Pin Chì AGM, VRLA thế hệ 2
11 2320322 UPS-BAT/VRLA/24DC/12AH Pin Chì AGM, VRLA thế hệ 2
12 2320335 UPS-BAT/VRLA/24DC/38AH Pin Chì AGM, VRLA thế hệ 2
13 2320416 UPS-BAT/VRLA-WTR/24DC/13AH Pin Chì AGM, VRLA thế hệ 2
14 2320429 UPS-BAT/VRLA-WTR/24DC/26AH Pin Chì AGM, VRLA thế hệ 2
15 2908232 UPS-BAT/LI-ION/24DC/924WH Pin LI-ON
16 2320351 UPS-BAT/LI-ION/24DC/120WH Pin LI-ON
17 2320377 UPS-CAP/24DC/10A/10KJ Công nghệ siêu tụ
18 2320380 UPS-CAP/24DC/20A/20KJ Công nghệ siêu tụ