PLC Relay dòng Rơ le mỏng bán chạy nhất thế giới cúa Phoenix Contact

PLC Relay của Phoenix Contact là dòng relay mỏng bán chạy nhất thế giới . PLC Relay với dải sản phấm rộng đủ dải điện áp từ 5VDC cho tới 220AC/DC . PLC Relay có tối đa 2 cặp tiếp điểm với dòng tối đa 16A. PLC relay của Phoenix Contact có 3 loại đi dây chính là dòng vặn vít , dòng lò xo , và dòng lò xo dùng công nghệ push in. Từ năm 2018 Phoenix đã thay đổi toàn bộ màu sắc của PLC relay từ màu xanh sang màu xám .

Cũng như trên thế giới ở Vietnam PLC relay thành dòng sản phẩm bán chạy số 1 của Phoenix . PLC Relay đã khẳng định được chất lượng của dòng rơ le hàng đầu thế giới được sản xuất hoàn toàn tại Đức và hơn thế nữa. Đọc thêm lý do tại sao PLC relay trở thành dòng relay mỏng bán chạy nhất thế giới theo link Chi tiết về sản phẩm PLC relay và giá bán mời ghé gian hàng chúng tôi theo link

Danh mục các sản phẩm PLC Relay

No Mã đặt hàng Mã sản phẩm
1 1012305 PLC-BSC-230UC/21HC/H
2 1012307 PLC-BSC-120UC/21HC/H
3 1012309 PLC-BSC- 48DC/21HC/H
4 1012314 PLC-BSC- 24UC/21HC/H
5 2966016 PLC-BSC- 24DC/21
6 2966029 PLC-BSC- 24UC/21
7 2966032 PLC-BSC-120UC/21
8 2966045 PLC-BSC-230UC/21
9 2966058 PLC-BSC- 24DC/ 1/ACT
10 2966061 PLC-BSC- 24DC/ 1/SEN
11 2966074 PLC-BSC-120UC/ 1/SEN
12 2966087 PLC-BSC-230UC/ 1/SEN
13 2966090 PLC-BSC- 48DC/21
14 2966100 PLC-BSC- 60DC/21
15 2966896 PLC-BSC- 12DC/21
16 2967769 PLC-BSC- 12DC/21HC
17 2967772 PLC-BSC- 24DC/21HC
18 2967785 PLC-BSC- 24UC/21HC
19 2967798 PLC-BSC- 48DC/21HC
20 2967808 PLC-BSC- 60DC/21HC
21 2967811 PLC-BSC-120UC/21HC
22 2967824 PLC-BSC-230UC/21HC
23 2967837 PLC-BSC- 24DC/ 1IC/ACT
24 2980018 PLC-BSC-125DC/21
25 2980225 PLC-BSC-  5DC/21
26 2980241 PLC-BSC-  5DC/ 1/ACT
27 2980267 PLC-BSC-  5DC/ 1/SEN
28 2980319 PLC-BSC-120UC/21/SO46
29 2980322 PLC-BSC-120UC/ 1/SEN/SO46
30 2980335 PLC-BSC-230UC/21/SO46
31 2980348 PLC-BSC-230UC/ 1/SEN/SO46
32 2980416 PLC-BSC-120UC/21-21/SO46
33 2980429 PLC-BSC-230UC/21-21/SO46
34 2980432 PLC-BSC-120UC/21HC/SO46
35 2980445 PLC-BSC-230UC/21HC/SO46
36 2980458 PLC-BSC- 24DC/21/SO46
37 2982689 PLC-BSC-TTL/1
38 2982728 PLC-OSC- 24DC/TTL
39 2982799 PLC-BSC- 24UC/ 1/ACT
40 5603154 PLC-RSC- 24DC/21/C1D2
41 5603157 PLC-RSC-120UC/21/C1D2
42 5606331 PLC-RSC-12DC/21/C1D2
43 5607072 PLC-RSC-230UC/21/C1D2
44 1011983 PLC-BSC- 24DC/21-21/H
45 1012001 PLC-BSC-230UC/21-21/H
46 1012014 PLC-BSC-120UC/21-21/H
47 2900191 PLC-RSC- 12DC/21-21/C1D2
48 2909509 PLC-RSC- 24DC/21-21/EX
49 2909511 PLC-RSC-120UC/21-21/EX
50 2909512 PLC-RSC-230UC/21-21/EX
51 2909513 PLC-RPT-12DC/21-21/EX
52 2909514 PLC-RPT- 24DC/21-21/EX
53 2909515 PLC-RPT-120UC/21-21/EX
54 2909516 PLC-RPT-230UC/21-21/EX
55 2909517 PLC-RSC-12DC/21-21/EX
56 2967015 PLC-BSC- 24DC/21-21
57 2967028 PLC-BSC- 24UC/21-21
58 2967031 PLC-BSC-120UC/21-21
59 2967044 PLC-BSC-230UC/21-21
60 2967057 PLC-BSC- 24DC/ 1- 1/ACT
61 2967251 PLC-BSC- 12DC/21-21
62 2967264 PLC-BSC- 48DC/21-21
63 2967316 PLC-BSC- 60DC/21-21
64 2980461 PLC-RSC- 24DC/21-21/ATEX
65 2904631 PLC-OSC- 24DC/230AC/2.4/ACT
66 2966634 PLC-OSC- 24DC/ 24DC/  2
67 2966650 PLC-OSC-120UC/ 24DC/  2
68 2966663 PLC-OSC-230UC/ 24DC/  2
69 2966676 PLC-OSC- 24DC/ 24DC/  2/ACT
70 2967002 PLC-OSC- 48DC/ 24DC/  2
71 2967468 PLC-OSC- 60DC/ 24DC/  2
72 2980050 PLC-OSC-125DC/ 24DC/  2
73 2980144 PLC-OSC-  5DC/ 24DC/  2/ACT
74 2980610 PLC-OSC- 24DC/ 24DC/  3RW
75 2980636 PLC-OSC- 24DC/ 48DC/500/W
76 2980652 PLC-OSC-  5DC/300DC/  1
77 2980665 PLC-OSC- 12DC/300DC/  1
78 2980678 PLC-OSC- 24DC/300DC/  1
79 2980681 PLC-OSC- 60DC/300DC/  1
80 2980694 PLC-OSC-110DC/300DC/  1
81 2980704 PLC-OSC-220DC/300DC/  1
82 2980717 PLC-OSC-120AC/300DC/  1
83 2980720 PLC-OSC-230AC/300DC/  1
84 2982210 PLC-OSC-125DC/300DC/  1
85 2982702 PLC-OSC- 24DC/ 24DC/ 10/R
86 2982786 PLC-OSC- 24DC/ 24DC/  5/ACT
87 2967840 PLC-OSC- 24DC/230AC/  1
88 2967853 PLC-OSC- 48DC/230AC/  1
89 2967866 PLC-OSC- 60DC/230AC/  1
90 2967879 PLC-OSC-120UC/230AC/  1
91 2967882 PLC-OSC-230UC/230AC/  1
92 2967947 PLC-OSC- 24DC/230AC/  1/ACT
93 2980063 PLC-OSC-125DC/230AC/  1
94 2982760 PLC-OSC- 24DC/230AC/  2/ACT
95 2902964 PLC-OSC- 24DC/ 24DC/100KHZ
96 2902965 PLC-OSC-  5DC/  5DC/100KHZ-G
97 2902966 PLC-OSC- 24DC/  5DC/100KHZ-G
98 2902967 PLC-OSC-  5DC/ 24DC/100KHZ-G
99 2902968 PLC-OSC- 24DC/ 24DC/100KHZ-G
100 2903171 PLC-OSC-LPE-24DC/48DC/100
101 2908173 PLC-OSC-24DC/V8C/SEN
102 2908175 PLC-OSC-120UC/V8C/SEN
103 2908177 PLC-OSC-230UC/V8C/SEN
104 2966728 PLC-OSC- 24DC/ 48DC/100
105 2966744 PLC-OSC-120UC/ 48DC/100
106 2966757 PLC-OSC-230UC/ 48DC/100
107 2966773 PLC-OSC- 24DC/ 48DC/100/SEN
108 2966799 PLC-OSC-120UC/ 48DC/100/SEN
109 2966809 PLC-OSC-230UC/ 48DC/100/SEN
110 2966993 PLC-OSC- 48DC/ 48DC/100
111 2967455 PLC-OSC- 60DC/ 48DC/100
112 2980047 PLC-OSC-125DC/ 48DC/100
113 2982663 PLC-SC-EIK 1-SVN 24P/P
114 2905214 PLC-HSC-24DC/230AC/10
115 2902955 PLC-RSC- 24DC/21 ATEX
116 2902956 PLC-RSC-120UC/21 ATEX
117 2909518 PLC-RSC-12DC/21HC/EX
118 2909519 PLC-RSC-24DC/21HC/EX
119 2909520 PLC-RSC-120UC/21HC/EX
120 2909521 PLC-RSC-230UC/21HC/EX
121 2909522 PLC-RSC-12DC/21/EX
122 2909524 PLC-RSC-24DC/21/EX
123 2909525 PLC-RSC-120UC/21/EX
124 2909526 PLC-RSC-230UC/21/EX
125 2909648 PLC-RSC- 12DC/21/MS
126 2909649 PLC-RSC- 24DC/21/MS
127 2909650 PLC-RSC- 24UC/21/MS
128 2909651 PLC-RSC-120UC/21/MS
129 2909652 PLC-RSC-125DC/21/MS
130 2909653 PLC-RSC-230UC/21/MS
131 2909661 PLC-RSC- 24DC/ 1/MS/ACT
132 2910514 PLC-RSC- 24DC/21HC/MS
133 2910515 PLC-RSC- 24UC/21HC/MS
134 2910516 PLC-RSC- 48DC/21HC/MS
135 2910517 PLC-RSC-120UC/21HC/MS
136 2910518 PLC-RSC-230UC/21HC/MS
137 2966113 PLC-RSC- 48DC/21
138 2966139 PLC-RSC- 60DC/21
139 2966171 PLC-RSC- 24DC/21
140 2966184 PLC-RSC- 24UC/21
141 2966197 PLC-RSC-120UC/21
142 2966207 PLC-RSC-230UC/21
143 2966210 PLC-RSC- 24DC/ 1/ACT
144 2966223 PLC-RSC- 24DC/ 1/SEN
145 2966249 PLC-RSC-120UC/ 1/SEN
146 2966252 PLC-RSC-230UC/ 1/SEN
147 2966906 PLC-RSC- 12DC/21
148 2967604 PLC-RSC- 24DC/ 1IC/ACT
149 2967617 PLC-RSC- 12DC/21HC
150 2967620 PLC-RSC- 24DC/21HC
151 2967633 PLC-RSC- 24UC/21HC
152 2967646 PLC-RSC- 48DC/21HC
153 2967659 PLC-RSC- 60DC/21HC
154 2967662 PLC-RSC-120UC/21HC
155 2967675 PLC-RSC-230UC/21HC
156 2980021 PLC-RSC-125DC/21
157 2980490 PLC-RSC-230UC/21/SO46
158 2980759 PLC-RSC- 48DC/ 1AU/SEN
159 2307497 PLC-RSC-120UC/ 2AU/SEN
160 2909654 PLC-RSC- 12DC/21AU/MS
161 2909655 PLC-RSC- 24DC/21AU/MS
162 2909656 PLC-RSC- 24UC/21AU/MS
163 2909657 PLC-RSC-120UC/21AU/MS
164 2909658 PLC-RSC-125DC/21AU/MS
165 2909660 PLC-RSC-230UC/21AU/MS
166 2909663 PLC-RSC- 24DC/ 1AU/MS/SEN
167 2909664 PLC-RSC-120UC/ 1AU/MS/SEN
168 2909665 PLC-RSC-230UC/ 1AU/MS/SEN
169 2966126 PLC-RSC- 48DC/21AU
170 2966142 PLC-RSC- 60DC/21AU
171 2966265 PLC-RSC- 24DC/21AU
172 2966278 PLC-RSC- 24UC/21AU
173 2966281 PLC-RSC-120UC/21AU
174 2966294 PLC-RSC-230UC/21AU
175 2966317 PLC-RSC- 24DC/ 1AU/SEN
176 2966320 PLC-RSC-120UC/ 1AU/SEN
177 2966333 PLC-RSC-230UC/ 1AU/SEN
178 2966443 PLC-RSC-230UC/ 2AU/SEN
179 2966919 PLC-RSC- 12DC/21AU
180 2966980 PLC-RSC- 36DC/21AU
181 2980034 PLC-RSC-125DC/21AU
182 2987286 PLC-RSC-220DC/21AU
183 2910502 PLC-RSC- 24DC/21-21/MS
184 2910503 PLC-RSC- 24UC/21-21/MS
185 2910504 PLC-RSC- 48DC/21-21/MS
186 2910505 PLC-RSC-120UC/21-21/MS
187 2910506 PLC-RSC-230UC/21-21/MS
188 2910535 PLC-RSC- 24DC/2X21/FG
189 2910536 PLC-RSC- 24UC/2X21/FG
190 2967060 PLC-RSC- 24DC/21-21
191 2967073 PLC-RSC- 24UC/21-21
192 2967086 PLC-RSC-120UC/21-21
193 2967099 PLC-RSC-230UC/21-21
194 2967109 PLC-RSC- 24DC/ 1- 1/ACT
195 2967235 PLC-RSC- 12DC/21-21
196 2967248 PLC-RSC- 48DC/21-21
197 2967293 PLC-RSC- 60DC/21-21
198 2980500 PLC-RSC-230UC/21-21/SO46
199 2987309 PLC-2RSC-24DC/ 1
200 2910507 PLC-RSC- 24DC/21-21AU/MS
201 2910508 PLC-RSC- 24UC/21-21AU/MS
202 2910510 PLC-RSC- 48DC/21-21AU/MS
203 2910511 PLC-RSC-120UC/21-21AU/MS
204 2910513 PLC-RSC-230UC/21-21AU/MS
205 2967112 PLC-RSC- 24UC/21-21AU
206 2967125 PLC-RSC- 24DC/21-21AU
207 2967138 PLC-RSC-120UC/21-21AU
208 2967141 PLC-RSC-230UC/21-21AU
209 2967277 PLC-RSC- 12DC/21-21AU
210 2967280 PLC-RSC- 48DC/21-21AU
211 2967303 PLC-RSC- 60DC/21-21AU
212 2980733 PLC-SC-S/H
213 2982236 PLC-RSC- 24UC/ 1/S/H
214 2980539 PLC-SC-ELR W1/ 2-24DC
215 5603260 PLC-OSC- 24DC/ 24DC/ 2/C1D2
216 5603261 PLC-OSC- 24DC/ 48DC/100/C1D2
217 5603262 PLC-OSC-120UC/ 24DC/ 2/C1D2
218 5603263 PLC-OSC-120UC/ 48DC/100/C1D2
219 2900800 PLC-BSC-120UC/21-CRY
220 2900801 PLC-BSC-230UC/21-CRY
221 2307293 PLC-RSC- 24DC/PMC T200/21HC
222 1012318 PLC-BSC- 24DC/21HC/H
223 2912507 PLC-RSP- 24DC/21-21
224 1012304 PLC-BPT-230UC/21HC/H
225 1012306 PLC-BPT-120UC/21HC/H
226 1012308 PLC-BPT- 48DC/21HC/H
227 1012310 PLC-BPT- 24UC/21HC/H
228 1012316 PLC-BPT- 24DC/21HC/H
229 2900253 PLC-BPT- 12DC/21HC
230 2900254 PLC-BPT- 24DC/21HC
231 2900255 PLC-BPT- 24UC/21HC
232 2900256 PLC-BPT- 48DC/21HC
233 2900257 PLC-BPT- 60DC/21HC
234 2900258 PLC-BPT-120UC/21HC
235 2900259 PLC-BPT-230UC/21HC
236 2900260 PLC-BPT- 24DC/ 1IC/ACT
237 2900261 PLC-BPT- 24DC/21RW
238 2900262 PLC-BPT- 24DC/ 1/SEN
239 2900279 PLC-BPT- 60DC/21
240 2900280 PLC-BPT-120UC/21
241 2900281 PLC-BPT-230UC/21
242 2900443 PLC-BPT-  5DC/21
243 2900445 PLC-BPT- 24DC/21
244 2900446 PLC-BPT- 24UC/21
245 2900447 PLC-BPT- 48DC/21
246 2900448 PLC-BPT-  5DC/ 1/ACT
247 2900449 PLC-BPT- 24DC/ 1/ACT
248 2900450 PLC-BPT- 24UC/ 1/ACT
249 2900451 PLC-BPT-120UC/ 1/SEN
250 2900452 PLC-BPT-230UC/ 1/SEN
251 2900453 PLC-BPT-120UC/21/SO46
252 2900455 PLC-BPT-230UC/21/SO46
253 2900456 PLC-BPT-120UC/ 1/SEN/SO46
254 2900457 PLC-BPT-230UC/ 1/SEN/SO46
255 2900458 PLC-BPT-TTL/1
256 2904590 PLC-BPT-125DC/21
257 1011961 PLC-BPT-230UC/21-21/H
258 1012002 PLC-BPT-120UC/21-21/H
259 1012003 PLC-BSC- 48DC/21-21/H
260 1012004 PLC-BSC- 24UC/21-21/H
261 1012005 PLC-BPT- 24UC/21-21/H
262 1012006 PLC-BPT- 48DC/21-21/H
263 1012141 PLC-BPT- 24DC/21-21/H
264 2900282 PLC-BPT- 12DC/21-21
265 2900283 PLC-BPT- 24DC/21-21
266 2900284 PLC-BPT- 24UC/21-21
267 2900285 PLC-BPT- 48DC/21-21
268 2900286 PLC-BPT- 60DC/21-21
269 2900287 PLC-BPT-120UC/21-21
270 2900288 PLC-BPT-230UC/21-21
271 2900364 PLC-OPT- 24DC/ 24DC/2
272 2900365 PLC-OPT- 48DC/ 24DC/2
273 2900366 PLC-OPT- 60DC/ 24DC/2
274 2900367 PLC-OPT-120UC/ 24DC/2
275 2900368 PLC-OPT-230UC/ 24DC/2
276 2900375 PLC-OPT-  5DC/ 24DC/2/ACT
277 2900376 PLC-OPT- 24DC/ 24DC/2/ACT
278 2900378 PLC-OPT- 24DC/ 48DC/500/W
279 2900379 PLC-OPT- 24DC/ 24DC/3RW
280 2900380 PLC-OPT-110DC/ 24DC/3RW
281 2900381 PLC-OPT-  5DC/300DC/1
282 2900382 PLC-OPT- 12DC/300DC/1
283 2900383 PLC-OPT- 24DC/300DC/1
284 2900384 PLC-OPT- 60DC/300DC/1
285 2900385 PLC-OPT-110DC/300DC/1
286 2900387 PLC-OPT-220DC/300DC/1
287 2900388 PLC-OPT-120AC/300DC/1
288 2900389 PLC-OPT-230AC/300DC/1
289 2900390 PLC-OPT-125DC/300DC/1
290 2900391 PLC-OPT- 24DC/110DC/3RW
291 2900392 PLC-OPT- 36DC/110DC/3RW
292 2900393 PLC-OPT- 48DC/110DC/3RW
293 2900394 PLC-OPT- 72DC/110DC/3RW
294 2900395 PLC-OPT- 96DC/110DC/3RW
295 2900396 PLC-OPT-110DC/110DC/3RW
296 2900397 PLC-PT-EIK 1-SVN 24P/P
297 2900398 PLC-OPT- 24DC/ 24DC/10/R
298 2904632 PLC-OPT- 24DC/230AC/2.4/ACT
299 2900369 PLC-OPT- 24DC/230AC/1
300 2900370 PLC-OPT- 48DC/230AC/1
301 2900371 PLC-OPT- 60DC/230AC/1
302 2900372 PLC-OPT-120UC/230AC/1
303 2900374 PLC-OPT-230UC/230AC/1
304 2905215 PLC-HPT-24DC/230AC/10
305 2900352 PLC-OPT- 24DC/ 48DC/100
306 2900353 PLC-OPT- 48DC/ 48DC/100
307 2900354 PLC-OPT- 60DC/ 48DC/100
308 2900355 PLC-OPT-120UC/ 48DC/100
309 2900356 PLC-OPT-230UC/ 48DC/100
310 2900358 PLC-OPT- 24DC/ 48DC/100/SEN
311 2900359 PLC-OPT-120UC/ 48DC/100/SEN
312 2900361 PLC-OPT-230UC/ 48DC/100/SEN
313 2900363 PLC-OPT- 24DC/TTL
314 2901639 PLC-2RPT-24DC/1
315 2902963 PLC-OSC-  5DC/ 24DC/100KHZ
316 2902969 PLC-OPT-  5DC/ 24DC/100KHZ
317 2902970 PLC-OPT- 24DC/24DC/100KHZ
318 2902971 PLC-OPT-  5DC/ 5DC/100KHZ-G
319 2902972 PLC-OPT- 24DC/ 5DC/100KHZ-G
320 2902973 PLC-OPT-  5DC/24DC/100KHZ-G
321 2902974 PLC-OPT- 24DC/24DC/100KHZ-G
322 2903173 PLC-OPT-LPE-24DC/48DC/100
323 2904586 PLC-OPT-125DC/ 48DC/100
324 2908172 PLC-OPT-24DC/V8C/SEN
325 2908174 PLC-OPT-120UC/V8C/SEN
326 2908176 PLC-OPT-230UC/V8C/SEN
327 2900290 PLC-RPT- 12DC/21HC
328 2900291 PLC-RPT- 24DC/21HC
329 2900293 PLC-RPT- 24UC/21HC
330 2900294 PLC-RPT- 48DC/21HC
331 2900295 PLC-RPT- 60DC/21HC
332 2900296 PLC-RPT-120UC/21HC
333 2900297 PLC-RPT-230UC/21HC
334 2900298 PLC-RPT- 24DC/ 1IC/ACT
335 2900299 PLC-RPT- 24DC/21
336 2900300 PLC-RPT- 24UC/21
337 2900301 PLC-RPT- 48DC/21
338 2900303 PLC-RPT- 60DC/21
339 2900304 PLC-RPT-120UC/21
340 2900305 PLC-RPT-230UC/21
341 2900312 PLC-RPT- 24DC/ 1/ACT
342 2900316 PLC-RPT- 12DC/21
343 2900318 PLC-RPT- 24UC/21/RW
344 2900319 PLC-RPT- 72UC/21/RW
345 2900320 PLC-RPT-110UC/21/RW
346 2900324 PLC-RPT- 24UC/21HC/RW
347 2900325 PLC-RPT- 72UC/21HC/RW
348 2900326 PLC-RPT-110UC/21HC/RW
349 2900444 PLC-BPT- 12DC/21
350 2909527 PLC-RPT-12DC/21/EX
351 2909528 PLC-RPT-24DC/21/EX
352 2909529 PLC-RPT-120UC/21/EX
353 2909530 PLC-RPT-230UC/21/EX
354 2909531 PLC-RPT-12DC/21HC/EX
355 2909532 PLC-RPT-24DC/21HC/EX
356 2909533 PLC-RPT-120UC/21HC/EX
357 2909534 PLC-RPT-230UC/21HC/EX
358 2909666 PLC-RPT- 12DC/21/MS
359 2909667 PLC-RPT- 24DC/21/MS
360 2909668 PLC-RPT- 24UC/21/MS
361 2909669 PLC-RPT-120UC/21/MS
362 2909670 PLC-RPT-230UC/21/MS
363 2909677 PLC-RPT- 24DC/ 1/MS/ACT
364 2910110 PLC-RPT-230UC/21/SO46
365 2910530 PLC-RPT- 24DC/21HC/MS
366 2910531 PLC-RPT- 24UC/21HC/MS
367 2910532 PLC-RPT- 48DC/21HC/MS
368 2910533 PLC-RPT-120UC/21HC/MS
369 2910534 PLC-RPT-230UC/21HC/MS
370 2900306 PLC-RPT- 24DC/21AU
371 2900307 PLC-RPT- 24UC/21AU
372 2900308 PLC-RPT- 48DC/21AU
373 2900309 PLC-RPT- 60DC/21AU
374 2900310 PLC-RPT-120UC/21AU
375 2900311 PLC-RPT-230UC/21AU
376 2900313 PLC-RPT- 24DC/ 1AU/SEN
377 2900314 PLC-RPT-120UC/ 1AU/SEN
378 2900315 PLC-RPT-230UC/ 1AU/SEN
379 2900317 PLC-RPT- 12DC/21AU
380 2900321 PLC-RPT- 24UC/21AU/RW
381 2900322 PLC-RPT- 72UC/21AU/RW
382 2900323 PLC-RPT-110UC/21AU/RW
383 2909671 PLC-RPT- 12DC/21AU/MS
384 2909672 PLC-RPT- 24DC/21AU/MS
385 2909673 PLC-RPT- 24UC/21AU/MS
386 2909674 PLC-RPT-120UC/21AU/MS
387 2909676 PLC-RPT-230UC/21AU/MS
388 2909678 PLC-RPT- 24DC/ 1AU/MS/SEN
389 2909679 PLC-RPT-120UC/ 1AU/MS/SEN
390 2909680 PLC-RPT-230UC/ 1AU/MS/SEN
391 2900329 PLC-RPT- 12DC/21-21
392 2900330 PLC-RPT- 24DC/21-21
393 2900332 PLC-RPT- 24UC/21-21
394 2900333 PLC-RPT- 48DC/21-21
395 2900334 PLC-RPT- 60DC/21-21
396 2900335 PLC-RPT-120UC/21-21
397 2900336 PLC-RPT-230UC/21-21
398 2900346 PLC-RPT- 24UC/21-21/RW
399 2900347 PLC-RPT- 72UC/21-21/RW
400 2900348 PLC-RPT-110UC/21-21/RW
401 2910519 PLC-RPT- 24DC/21-21/MS
402 2910520 PLC-RPT- 24UC/21-21/MS
403 2910521 PLC-RPT- 48DC/21-21/MS
404 2910522 PLC-RPT-120UC/21-21/MS
405 2910523 PLC-RPT-230UC/21-21/MS
406 2900337 PLC-RPT- 12DC/21-21AU
407 2900338 PLC-RPT- 24DC/21-21AU
408 2900339 PLC-RPT- 24UC/21-21AU
409 2900340 PLC-RPT- 48DC/21-21AU
410 2900341 PLC-RPT- 60DC/21-21AU
411 2900342 PLC-RPT-120UC/21-21AU
412 2900343 PLC-RPT-230UC/21-21AU
413 2910524 PLC-RPT- 24DC/21-21AU/MS
414 2910526 PLC-RPT- 24UC/21-21AU/MS
415 2910527 PLC-RPT- 48DC/21-21AU/MS
416 2910528 PLC-RPT-120UC/21-21AU/MS
417 2910529 PLC-RPT-230UC/21-21AU/MS