Phoenix Contact FL Switch 4800 Dòng managed switch dạng rack chuyên dụng cho ngành điện

Dòng switch gắn rack tối đa 28 cổng trong đó có 4 cổng Gigabit Combo SFP/RJ45 .Fl Switch 4800E có đầy đủ tiêu chuẩn để sử dụng trong trạm điện như IEC 61850-3 ( Kema Test ) và IEEE 1613 , Nema TS2.

Đặc điểm

  • IEC 61850 Kema Test
  • IEEE 1613
  • Nema TS2
  • Tối đa 28 cổng với nhiều lựa chọn chi tiết xem bên dưới
  • Nhiệt độ hoạt động -40 °C ... 70 °C

Mã đặt hàng

Mã đặt hàng

Mã Sản phẩm

2891072

 FL SWITCH 4824E-4GC -Switch có 24 cổng RJ 45 ( 10/100mbps) , 4 cổng Combo gigabit SFP/RJ45

2891073  FL SWITCH 4808E-16FX LC-4GC -Switch có 8 cổng RJ 45, 16 cổng FX multimode LC ( 10/100mbps) , 4 cổng Combo gigabit SFP/RJ45
2891074  FL SWITCH 4808E-16FX SM LC-4GC--Switch có 8 cổng RJ 45, 16 cổng FX singlemode LC ( 10/100mbps) , 4 cổng Combo gigabit SFP/RJ45
2891079 FL SWITCH 4808E-16FX-4GC -Switch có 8 cổng RJ 45, 16 cổng FX multimode SC ( 10/100mbps) , 4 cổng Combo gigabit SFP/RJ45
2891080 FL SWITCH 4808E-16FX SM-4GC  --Switch có 8 cổng RJ 45, 16 cổng FX singlemode SC ( 10/100mbps) , 4 cổng Combo gigabit SFP/RJ45
2891085 FL SWITCH 4808E-16FX ST-4GC -Switch có 8 cổng RJ 45, 16 cổng FX multimode ST ( 10/100mbps) , 4 cổng Combo gigabit SFP/RJ45
2891086 FL SWITCH 4808E-16FX SM ST-4GC --Switch có 8 cổng RJ 45, 16 cổng FX singlemode ST ( 10/100mbps) , 4 cổng Combo gigabit SFP/RJ45
2891102 FL SWITCH 4800E-24FX-4GC -Switch có 24 cổng FX multimode SC ( 10/100mbps) , 4 cổng Combo gigabit SFP/RJ45
2891104 FL SWITCH 4800E-24FX SM-4GC -Switch có 24 cổng FX Single mode ( 10/100mbps) , 4 cổng Combo gigabit SFP/RJ45
2891075 FL SWITCH 4800E-P1 - modun nguồn cho switch 4800 điện áp 6 V DC to 75 V DC.
2891076 FL SWITCH 4800E-P5 modun nguồn cho switch 4800 điện áp 90 V‚AC to 264 V AC and 88 V DC to 300 V DC.
2891119 FL SWITCH 3012E-2FX SM
2891120 FL SWITCH 3012E-2FX
2891066 FL SWITCH 3016E
2891067 FL SWITCH 3012E-2SFX
 

*** Xem thêm chi tiết về giá bán và thông số kỹ thuật dòng switch Phoenix Contact theo Link

*** Xem thêm phần mêm quản lý và cấu hình Switch theo Link