MINI MCR Dòng chuyển đổi tín hiệu mỏng 6,2mm thế hệ 1 Phoenix Contact

Mini MCR ra đời năm 2006 là dòng sản phẩm chuyển đổi tín hiệu loại mỏng gọn 6,2mm bán chạy nhất của Phoenix Contact. Mini MCR với màu xanh đặc trưng , dải sản phẩm rộng đã tạo nên thương hiệu cho Phoenix Contact .

Ra đời nhưng năm 2006 và sẽ dừng sản xuất và cuối năm 2020 Mini MCR góp phần đưa màu xanh thành biểu tưởng của Phoenix Contact. Ở thời điểm ra mắt với nhiều ưu điểm nổi bật Mini MCR trở thành dòng chuyển đổi tín hiệu bán chạy nhất thế giới.

Ưu điểm chính dòng Mini MCR

  • Có cấp nguồn từ T-BUS dưới chân
  • Hơn 1600 lựa chọn khác nhau về các loại tín hiệu và cách cách ly
  • Mỏng tiết kiệm không gian , giá cạnh tranh đa dạng về chủng loại
  • Cách ly 3 chiều
  • Tiêu chuẩn đáp ứng hầu hết ngành công nghiệp quan trọng như tiêu chuẩn phòng nổ , tiều chuẩn hàng hải ..ect
  • Toàn bộ các sản phẩm sản xuất tại Đức
Logo Logo Logo

Các dòng sản phẩm Mini MCR thông dụng

No Mã đặt hàng Mã sản phẩm Note
1 2810078 MINI MCR-SL-U-UI-SP-NC
2 2810230 MINI MCR-SL-RPSS-I-I-SP
3 2810463 MINI MCR-BL-I-I
4 2810476 MINI MCR-BL-RPS-I-I
5 2810492 MINI MCR-BL-U-I-4
6 2810780 MINI MCR-SL-SHUNT-UI-NC
7 2810793 MINI MCR-SL-SHUNT-UI-SP-NC
8 2810829 MINI MCR-BL-I-2I
9 2813512 MINI MCR-SL-U-I-0
10 2813525 MINI MCR-SL-U-I-4
11 2813538 MINI MCR-SL-I-U-4
12 2813541 MINI MCR-SL-I-U-0
13 2813554 MINI MCR-SL-I-U-0-SP
14 2813567 MINI MCR-SL-I-U-4-SP
15 2813570 MINI MCR-SL-U-I-0-SP
16 2813583 MINI MCR-SL-U-I-4-SP
17 2864079 MINI MCR-SL-RPSS-I-I
18 2864150 MINI MCR-SL-UI-UI-NC
19 2864163 MINI MCR-SL-UI-UI-SP-NC
20 2864176 MINI MCR-SL-UI-2I-NC
21 2864189 MINI MCR-SL-UI-2I-SP-NC
22 2864406 MINI MCR-SL-I-I
23 2864422 MINI MCR-SL-RPS-I-I
24 2864684 MINI MCR-SL-U-U
25 2864697 MINI MCR-SL-U-U-SP
26 2864723 MINI MCR-SL-I-I-SP
27 2864752 MINI MCR-SL-RPS-I-I-SP
28 2865007 MINI MCR-SL-U-UI-NC
29 2905577 MINI MCR-SL-IDS-I-I
30 2905578 MINI MCR-SL-IDS-I-I-SP
31 2864419 MINI MCR-SL-1CP-I-I
32 2864655 MINI MCR-SL-2CP-I-I
33 2864749 MINI MCR-SL-1CP-I-I-SP
34 2864781 MINI MCR-SL-2CP-I-I-SP
35 2902829 MINI MCR-SL-UI-I-LP-NC
36 2902830 MINI MCR-SL-UI-I-LP-SP-NC
37 2810489 MINI MCR-BL-PT100-I-NC
38 2864202 MINI MCR-SL-PT100-UI-200-SP-NC
39 2864273 MINI MCR-SL-PT100-UI-NC
40 2864286 MINI MCR-SL-PT100-UI-SP-NC
41 2864370 MINI MCR-SL-PT100-UI-200-NC
42 2902849 MINI MCR-RTD-UI-NC
43 2902850 MINI MCR-RTD-UI-SP-NC
44 2902851 MINI MCR-TC-UI-NC
45 2810308 MINI MCR-SL-PT100-LP-NC
46 2810395 MINI MCR-SL-PT100-LP-NC-SP
47 2810609 MINI MCR-BL-PT100-I-LP-NC
48 2810243 MINI MCR-SL-UI-F-SP
49 2864082 MINI MCR-SL-UI-F
50 2902832 MINI MCR-SL-F-UI-NC
51 2902833 MINI MCR-SL-F-UI-SP-NC
52 2810256 MINI MCR-SL-R-UI-SP
53 2864095 MINI MCR-SL-R-UI
54 2810269 MINI MCR-SL-NAM-2RNO-SP
55 2864105 MINI MCR-SL-NAM-2RNO
56 2864480 MINI MCR-SL-UI-REL
57 2864493 MINI MCR-SL-UI-REL-SP
58 2902822 MINI MCR-SL-CVS-24-5-10-NC
59 2902823 MINI MCR-SL-CVS-24-5-10-SP-NC
60 2308111 MINI MCR DKL
61 2811268 MINI MCR-SL-V8-FLK 16-A
62 2811420 MINI MCR-SL-TB
63 2811815 MINI MCR-SL-MUX-V8-FLK 16
64 2864134 MINI MCR-SL-PTB
65 2864147 MINI MCR-SL-PTB-SP
66 2902958 MINI MCR-SL-PTB-FM
67 2902959 MINI MCR-SL-PTB-FM-SP
68 2902961 MINI MCR-SL-FM-RC-NC
69 2902962 MINI MCR-SL-FM-RC-SP-NC
70 2864299 MINI MCR-SL-TC-UI-NC Ngừng sản xuất thế bằng item   MINI MCR-TC-UI-NC- 2902851