MCR-SL/MCR-S/MACX MCR-SL/MCR-V Dòng sản phẩm chuyển đổi tín hiệu đo lường

MCR-SL/MCR-S/MACX MCR-SL/MCR-V là dòng sản phẩm bộ chuyển đổi tín hiệu chuyên dụng cho đo lường điện áp và dòng điện với độ chính xác cao ( 16 bit ) . MCR-SL/MCR-S/MACX MCR-SL/MCR-V với đầu vào dải rộng 1-11A ( AC/DC ) hoặc cao hơn tới 600A hoặc +- 600VAC/DC  đầu ra tín hiệu chuẩn 4-20mA hoặc 0-10V đưa vào hệ điều khiển khiển, PLC.

Dòng MCR-V hiện đã ngừng hoặc sắp ngưng sản xuất và thay bằng dòng MMACX MCR-SL . 2 dòng MCR-SL/MCR-S hiện vẫn còn sản xuất với số lượng hạn chế phục vụ như cầu thay thế sữa chữa .
Chi tiết về giá bán và thông số kỹ thuật dòng MACX MCR vui lòng tham khảo theo link

Các sản phẩm thông dung hay bán

No Mã đặt hàng Mã sản phẩm
1 2810612 MACX MCR-SL-CAC- 5-I
2 2810625 MACX MCR-SL-CAC- 5-I-UP
3 2810638 MACX MCR-SL-CAC-12-I-UP
4 2814359 MCR-SLP-1-5-UI-0
5 2864464 MCR-SL-S- 16-SP- 24
6 2813457 MCR-SL-S-100-U
7 2813460 MCR-SL-S-200-U
8 2813473 MCR-SL-S-400-U
9 2813486 MCR-SL-S-100-I-LP
10 2813499 MCR-SL-S-200-I-LP
11 2813509 MCR-SL-S-400-I-LP
12 2308027 MCR-SL-CUC-100-I
13 2308030 MCR-SL-CUC-200-I
14 2308043 MCR-SL-CUC-300-I
15 2308072 MCR-SL-CUC-400-I
16 2308085 MCR-SL-CUC-500-I
17 2308098 MCR-SL-CUC-600-I
18 2308108 MCR-SL-CUC-100-U
19 2308205 MCR-SL-CUC-200-U
20 2308302 MCR-SL-CUC-300-U
21 2814715 MCR-S-1-5-UI-DCI-NC
22 2814728 MCR-S10-50-UI-DCI-NC
23 2814731 MCR-S-1-5-UI-SW-DCI-NC
24 2814744 MCR-S10-50-UI-SW-DCI-NC
25 2908798 MCR-S-20-100-UI-DCI
26 2811103 MCR-VAC-UI-O-DC
27 2906239 MACX MCR-VAC
28 2906244 MACX MCR-VAC-PT
29 2906242 MACX MCR-VDC
30 2906243 MACX MCR-VDC-PT
31 2811116 MCR-VDC-UI-B-DC Ngừng sản xuất thay bằng 2  item ngay phía trên ( 29 & 30)