MACX MCR Dòng cách ly chuyển đổi tín hiệu lập trình được có SIL2

MACX MCR là dòng chuyển đổi tín hiệu lập trình được . MACX MCR có chứng chỉ SIL 2 chuyên dụng cho các ứng dụng có yêu cầu cao về tính an toàn . Từ tháng 9 năm 2018 toàn  bộ dòng MACX MCR được chuyển sang màu  xám

MACX MCR được đạt chứng chí SIL 2 cộng  với khả năng lập trình đầu vào ra cho phép giảm thiểu stock , tối ưu hóa giá trị sử dụng và tái sử dụng nên được sử dụng vô cùng rộng rãi trong các nhà máy , ngành công nghiệp năng. Chi tiết về giá bán và thông số kỹ thuật dòng MACX MCR vui lòng tham khảo theo link

Các sản phẩm thông dụng dòng MACX MCR

No Mã đặt hàng Mã sản phẩm
1 2811297 MACX MCR-UI-UI-UP-NC
2 2811446 MACX MCR-UI-UI-NC
3 2811556 MACX MCR-UI-UI-SP-NC
4 2811569 MACX MCR-UI-UI-UP-SP-NC
5 2865955 MACX MCR-SL-RPSSI-I
6 2865968 MACX MCR-SL-RPSSI-I-UP
7 2904089 MACX MCR-SL-RPSS-2I-2I
8 2904090 MACX MCR-SL-RPSS-2I-2I-SP
9 2924207 MACX MCR-SL-RPSSI-I-SP
10 2924210 MACX MCR-SL-RPSSI-I-UP-SP
11 2924825 MACX MCR-SL-RPSSI-2I
12 2924838 MACX MCR-SL-RPSSI-2I-SP
13 2865971 MACX MCR-SL-IDSI-I
14 2924223 MACX MCR-SL-IDSI-I-SP
15 2905278 MACX MCR-SL-I-I-ILP
16 2905279 MACX MCR-SL-I-I-ILP-SP
17 2905280 MACX MCR-SL-2I-2I-ILP
18 2905281 MACX MCR-SL-2I-2I-ILP-SP
19 2907704 MACX MCR-SL-I-I-HV-ILP
20 2907705 MACX MCR-SL-I-I-HV-ILP-SP
21 2907706 MACX MCR-SL-2I-2I-HV-ILP
22 2907707 MACX MCR-SL-2I-2I-HV-ILP-SP
23 2811378 MACX MCR-T-UIREL-UP
24 2811394 MACX MCR-T-UI-UP
25 2811828 MACX MCR-T-UIREL-UP-SP
26 2811860 MACX MCR-T-UI-UP-SP
27 2865078 MACX MCR-SL-RTD-I-NC
28 2924320 MACX MCR-SL-RTD-I-SP-NC
29 2924346 MACX MCR-SL-TC-I-NC
30 2865010 MACX MCR-SL-NAM-2RO
31 2865023 MACX MCR-SL-NAM-2T
32 2865036 MACX MCR-SL-2NAM-T
33 2865049 MACX MCR-SL-2NAM-RO
34 2865052 MACX MCR-SL-2NAM-R-UP
35 2865997 MACX MCR-SL-NAM-R
36 2924252 MACX MCR-SL-NAM-R-SP
37 2924265 MACX MCR-SL-NAM-2RO-SP
38 2924278 MACX MCR-SL-NAM-2T-SP
39 2924281 MACX MCR-SL-2NAM-T-SP
40 2924294 MACX MCR-SL-2NAM-RO-SP
41 2924304 MACX MCR-SL-2NAM-R-UP-SP
42 2308124 MACX MCR-S-MUX-TB
43 2811271 IFS-USB-PROG-ADAPTER
44 2811886 IFS-OP-CRADLE
45 2811899 IFS-OP-UNIT
46 2865599 MACX MCR-S-MUX
47 2865625 MACX MCR-PTB
48 2924184 MACX MCR-PTB-SP
49 2924993 MACX MCR-CJC
50 1052464 MACX MCR-RTD-I-SP-C
51 1052472 MACX MCR-RTD-I-C
52 1050192 MACX MCR-RTD-I
53 1050201 MACX MCR-RTD-I-SP
54 1050228 MACX MCR-TC-I
55 1052459 MACX MCR-TC-I-C