Interbus Io – IBS ST/STME chuyên dụng cho máy thủy lực của Phoenix Contact

Interbus Ios là dòng sản phẩm bộ Io nổi tiếng và chuyên dụng của Phoenix cho các dòng máy thủy lực . Interbus Ios gồm các dòng chính như : IBS STME/ IB ST/IBS ST/ IB STME  được dùng rộng rãi trong các máy cẩu trục , máy ép , máy cơ khí nặng dưới dạng modun trong các máy hoàn chỉnh từ nước ngoài.

Với cấp bảo vệ cao ( tới IP67) Interbus Ios được lắp đặt trực tiếp trong các hộp máy, có khả năng chống chụi môi trường dầu mỡ, bẩn bụi Interbus Io trở thành sự lựa chọn số 1 cho các máy cơ khí đặc biệt là thủy lực trong nhưng năm 1995-2004 . Ngày nay với việc phát triển các chuẩn truyền thông mới như Profinet thì Interbus hiện chỉ còn sản xuất với số lượng hạn chế để đáp ứng nhu cầu thay thế cho các dự án cũ.

Danh mục các Interbus Ios còn đặt hàng ( update 9-2019)

STT Mã Đặt Hàng Mã sản phẩm
1 2728665 IBS ST 24 BKM-LK-OPC
2 2750154 IBS ST 24 BKM-T
3 2750743 IBS ST ZF 24 BK-T
4 2750769 IBS ST ZF 24 BK RB-T
5 2750798 IBS ST ZF 24 BK DIO 8/8/3-T
6 2752411 IBS ST 24 BK DIO 8/8/3-T
7 2752437 IBS ST 24 BK-T-WT
8 2752932 IBS STME 24 BK RB-T
9 2752961 IBS STME 24 BK DIO 8/8/3-T
10 2753232 IBS ST 24 BK LB-T
11 2753504 IBS ST 24 BK RB-T
12 2754341 IBS ST 24 BK-T
13 2754367 IBS STME 24 BK-T
14 2897978 IBS ST 24 BKM-E2000/N
15 2750675 IB ST ZF 24 DI32/2
16 2750730 IB ST ZF 24 BDI 16/4
17 2752453 IB ST 24 DI16/4-WT
18 2752479 IB ST 24 DI32/2-WT
19 2754338 IB ST 24 DI 16/4
20 2754927 IB ST 24 DI32/2
21 2754985 IB STME 24 DI32/2
22 2750691 IB ST ZF 24 BDO 32/2
23 2750824 IB ST 24 BDO 32/2
24 2751713 IB STME 24 BDO 32/2
25 2752466 IB ST 24 DO16/3-WT
26 2752482 IB ST 24 DO32/2-WT
27 2754325 IB ST 24 DO32/2
28 2754370 IB STME 24 DO32/2
29 2754891 IB ST 24 DO 8/3-2A
30 2754914 IB ST 24 DO16/3
31 2721112 IB ST 24 DO16R/S
32 2719166 IB ST 24 DIO 8/8/3-2A-WT
33 2753708 IB ST 24 DIO 8/8/3-2A
34 2700838 IB ST 24 AI 4/EF
35 2700842 IB ST 24 BAI 8/EF
36 2701955 IB STME 24 AI 4/EF
37 2701956 IB STME 24 BAI 8/EF
38 2701957 IB ST ZF 24 BAI 8/EF
39 2700839 IB ST 24 AO 4/EF
40 2701954 IB STME 24 AO 4/EF
41 2700843 IB ST 24 TEMP 4 RTD
42 2701958 IB STME 24 TEMP 4 RTD
43 2701959 IB ST ZF 24 TEMP 4 RTD
44 2725480 IB ST 24 V.24
45 2750400 IB ST 24 CNT