IKI-50 Bộ báo sự cố cáp ngầm tủ trung thế và giám sát lưới điện thông minh

IKI-50 Grid-Inspector

Bộ Giám sát và điều khiển tải và sự cố tất cả trong một

 

Giám sát đo lường các giá trị điện năng

» Hiển thị, đo lường các giá trị dòng điện, điện áp

» Giám sát điều khiển motor đóng cắt.

» Nguồn  dự phòng để đóng ít nhất 1 hoặc 2 tiếp điểm khể cả khi mất điện lưới

2 phiên bản khác nhau

» IKI-50_1F cho giám sát đo lường điều khiển 1 lưới /ngăn lộ

» IKI-50_2F   cho giám sát đo lường điều khiển 1 lưới /ngăn lộ

Cung cấp ba tính năng bản phục vụ cho hệ thống lưới điện thông :

» Giám sát điều khiển tải lưới theo hướng

» Báo sự cố lưới trung thế  hướng (ngắn mạch chạm đất) cho tất các các loại mạch điện ngoài ra tính năng dự báo trước lỗi xảy ra trên lưới điện thông qua công nghệ độc quyền của Kries

» Khả năng phân biệt sự cố thoáng qua và sự cố thật 

» Giám sát toàn diện lưới trung thê – Xem mục application

» Sử dụng IKI-50 làm điều khiển ATS tủ trung thế  theo link 

» Các ứng dụng khác dùng IKI-50 từ trang Kries  theo link 

  Tham khảo thêm bài viết về cách lựa chọn báo sự cố cáp ngầm tại link   

Link tài liệu chi tiết IKI-50