GW – Dòng chuyển đổi Serial to Ethernet & Gateway thế hệ mới Phoenix Contact

Các thiết bị chuyển đổi Com Server ( Device server ) hoặc gateway của Phoenix Contact hỗ trợ đa dạng kết nối giúp việc tích hợp các hệ thống dùng chuẩn kết nối serial cũ hoặc các chuẩn truyền thông khác nhau vào hệ thống điều khiển trung tâm một cách dễ dàng .

Danh mục sản phẩm thông dụng

STT Order No Product Code Note
1 2313452 FL COMSERVER UNI 232/422/485 Thế hệ 2 xuất xứ Đức
2 2313465 FL COMSERVER PRO 232/422/485 Thế hệ 2 xuất xứ Đức
3 2313478 FL COMSERVER BASIC 232/422/485 Thế hệ 2 xuất xứ Đức
4 2904681 FL COMSERVER BAS 232/422/485-T Thế hệ 2 xuất xứ Đức
5 2904817 FL COMSERVER UNI 232/422/485-T Thế hệ 2 xuất xứ Đức
6 2702758 GW DEVICE SERVER 1E/1DB9 Serial to Ethernet Device server
7 2702760 GW DEVICE SERVER 1E/2DB9 Serial to Ethernet Device server
8 2702761 GW DEVICE SERVER 2E/2DB9 Serial to Ethernet Device server
9 2702763 GW DEVICE SERVER 2E/4DB9 Serial to Ethernet Device server
10 1003824 GW HART USB MODEM USB to Hart modem
11 2702233 GW PL ETH/UNI-BUS Hart gateway to Modbus, Profinet , Head station
12 2702234 GW PL HART4-BUS Modun Ios cho Hart Gateway
13 2702235 GW PL HART8-BUS Modun Ios cho Hart Gateway
14 2702236 GW PL HART8+AI-BUS Modun Ios cho Hart Gateway
15 2702237 GW PL DIO4-BUS Modun Ios cho Hart Gateway
16 2702321 GW PL ETH/BASIC-BUS Modun Ios cho Hart Gateway
17 2702879 GW PL HART4-R-BUS Modun Ios cho Hart Gateway
18 2702880 GW PL HART8-R-BUS Modun Ios cho Hart Gateway
19 1020882 GW PN/ASCII 2E/4DB9 Profinet to ASCII Gateway
20 1021056 GW PN/ASCII 2E/2DB9 Profinet to ASCII Gateway
21 1021058 GW PN/ASCII 1E/2DB9 Profinet to ASCII Gateway
22 1021080 GW PN/ASCII 1E/1DB9 Profinet to ASCII Gateway
23 2702764 GW MODBUS TCP/RTU 1E/1DB9 Modbus TCP to RTU Gateway
24 2702765 GW MODBUS TCP/RTU 1E/2DB9 Modbus TCP to RTU Gateway
25 2702766 GW MODBUS TCP/RTU 2E/2DB9 Modbus TCP to RTU Gateway
26 2702767 GW MODBUS TCP/RTU 2E/4DB9 Modbus TCP to RTU Gateway
27 2702768 GW MODBUS TCP/ASCII 1E/1DB9 Modbus TCP to RTU Gateway
28 2702769 GW MODBUS TCP/ASCII 1E/2DB9 Modbus TCP to RTU Gateway
29 2702770 GW MODBUS TCP/ASCII 2E/2DB9 Modbus TCP to RTU Gateway
30 2702771 GW MODBUS TCP/ASCII 2E/4DB9 Modbus TCP to RTU Gateway
31 2702772 GW EIP/ASCII 1E/1DB9 Ethernet IP to ASCII Gateway
32 2702773 GW EIP/ASCII 1E/2DB9 Ethernet IP to ASCII Gateway
33 2702774 GW EIP/ASCII 2E/2DB9 Ethernet IP to ASCII Gateway
34 2702776 GW EIP/ASCII 2E/4DB9 Ethernet IP to ASCII Gateway
36 1105707 GW PN/MODBUS 1E/1DB9 Profinet to Modbus Gateway
37 1105708 GW PN/MODBUS 1E/2DB9 Profinet to Modbus Gateway
38 1105709 GW PN/MODBUS 2E/2DB9 Profinet to Modbus Gateway
39 1105710 GW PN/MODBUS 2E/4DB9 Profinet to Modbus Gateway

Ứng dụng phổ biến

Protocol converters and gateways: Easy conversion to industrial protocols 
  Protocol converters and gateways: Modbus to EtherNet/IP™
Integrate any Modbus devices into the EtherNet/IP™ protocol 
 
  Gateway: From HART to HART-IP, Modbus/TCP, and PROFINET
Easy retrofitting for access to HART signals 
 
  Gateways and proxies: From INTERBUS to PROFINET
Proxy for INTERBUS 
Gateways and proxies: PROFIsafe communication across network boundaries
Proxy for PROFIsafe