FL Switch SFN- Switch không có tính năng quản lý ( Unmanaged Switch)

FL SF  Unmanged Swich  

Dòng sản phẩm FL SFNB  Swich/FL SF Switch/FL SFNT Swicth/FL SG Switch

dòng sản phấm switch không tính năng quản lý , vỏ nhôm giúp tản nhiệt và chống nhiễu tốt , điện áp nguồn cấp từ 9-48VDC  với các ưu điểm chỉnh như :

1-Có số cổng từ 4 tới 16 cổng đồng hoặc quang

2-Dòng switch vỏ nhômgắn thanh Din

3-Tốc độ 10/100/1000mbps

4-Dòng switch cắm chạy

Bảng so sánh 3 loại switch unamaged của Phoenix Contact 
Đặc tính FL SWITCH SFNB FL SWITCH SFN FL SWITCH SFNT
Tốc độ 10/100 Mbps 10/100/1000 Mbps/s (1000 chỉ ở dòng SFN GT ) 10/100 Mbps
Nguồn nuôi 24 V DC 24 V DC 9 ... 32 V DC, redundant hoặc 12 ... 48 V DC, redundant
Nhiệt độ hoạt động -10°C … 55°C -10°C … 60°C -40°C … +75°C
Cấp bảo vệ IP20 IP20 IP20
Tính năng đặc biệt KHông QoS, PTCP filter for PROFINET (dòng PN ) QoS, tiếp điểm cảnh báo, Lớp phủ bảo vệ bo mạch
Chuẩn CE, UL CE, UL CE, UL, KC* ATEX*, IECEx* DNV/GL*, ABS*, LR*, BSH*, BV*

Danh mục các sản phẩm thông dụng

Order Code

Sản phẩm

2832577

FL SWITCH SF 7TX/FX ST

2832593

FL SWITCH SF 14TX/2FX

2832603

FL SWITCH SF 4TX/3FX ST

2832661

FL SWITCH SF 15TX/FX

2832674

FL SWITCH SF 6TX/2FX ST

2832726

FL SWITCH SF 7TX/FX

2832771

FL SWITCH SF 8TX

2832849

FL SWITCH SF 16TX

2832933

FL SWITCH SF 6TX/2FX

2891001

FL SWITCH SFNB 5TX

2891002

FL SWITCH SFNB 8TX

2891003

FL SWITCH SFNT 5TX

2891004

FL SWITCH SFNT 4TX/FX

2891005

FL SWITCH SFNT 8TX

2891006

FL SWITCH SFNT 7TX/FX

2891007

FL SWITCH SFNT 7TX/FX ST

2891014

FL SWITCH SFNB 5TX-50PK

2891018

FL SWITCH SFN 8TX-PN

2891020

FL SWITCH SFN 8TX-24VAC

2891021

FL SWITCH SFN 5TX-24VAC

2891022

FL SWITCH SFN 8TX-NF

2891023

FL SWITCH SFN 7TX/FX-NF

2891024

FL SWITCH SFN 6TX/2FX-NF

2891025

FL SWITCH SFNT 6TX/2FX

2891026

FL SWITCH SFNT 6TX/2FX ST

2891027

FL SWITCH SFNB 4TX/FX

2891028

FL SWITCH SFNB 4TX/FX ST

2891029

FL SWITCH SFNB 4TX/FX SM20

2891043

FL SWITCH SFNT 5TX-C

2891044

FL SWITCH SFNT 4TX/FX-C

2891045

FL SWITCH SFNT 8TX-C

2891046

FL SWITCH SFNT 7TX/FX-C

2891047

FL SWITCH SFNT 7TX/FX ST-C

2891048

FL SWITCH SFNT 6TX/2FX-C

2891049

FL SWITCH SFNT 6TX/2FX ST-C

2891097

FL SWITCH SFN 7TX/FX

2891110

FL SWITCH SFN 7TX/FX ST

2891151

FL SWITCH SFN 5TX-PN

2891152

FL SWITCH SFN 5TX

2891390

FL SWITCH SFNT 5GT

2891391

FL SWITCH SFNT 5GT-C

2891398

FL SWITCH SFN 6GT/2SX

2891411

FL SWITCH SFN 6TX/2FX ST

2891444

FL SWITCH SFN 5GT

2891453

FL SWITCH SFN 4TX/FX ST

2891518

FL SWITCH SFN 7GT/SX

2891563

FL SWITCH SFN 6GT/2LX-20

2891673

FL SWITCH SFN 8GT

2891851

FL SWITCH SFN 4TX/FX

2891934

FL SWITCH SFN 15TX/FX

2891935

FL SWITCH SFN 14TX/2FX

2891952

FL SWITCH SFNT 16TX

2891953

FL SWITCH SFNT 15TX/FX

2891954

FL SWITCH SFNT 14TX/2FX

2891987

FL SWITCH SFN 6GT/2LX

2891314

FL SWITCH SFN 6TX/2FX

2891929

FL SWITCH SFN 8TX

2891933

FL SWITCH SFN 16TX

Thông tin đặt hàng      

STT

Order Code

Sản phẩm

Lưu ý

1

2832577

FL SWITCH SF 7TX/FX ST

 

2

2832593

FL SWITCH SF 14TX/2FX

 

3

2832603

FL SWITCH SF 4TX/3FX ST

 

4

2832661

FL SWITCH SF 15TX/FX

 

5

2832674

FL SWITCH SF 6TX/2FX ST

 

6

2832726

FL SWITCH SF 7TX/FX

 

7

2832771

FL SWITCH SF 8TX

 

8

2832849

FL SWITCH SF 16TX

 

9

2832933

FL SWITCH SF 6TX/2FX

 

10

2891001

FL SWITCH SFNB 5TX

Bán chạy luôn stock

11

2891002

FL SWITCH SFNB 8TX

Bán chạy luôn stock

12

2891003

FL SWITCH SFNT 5TX

 

13

2891004

FL SWITCH SFNT 4TX/FX

 

14

2891005

FL SWITCH SFNT 8TX

 

15

2891006

FL SWITCH SFNT 7TX/FX

 

16

2891007

FL SWITCH SFNT 7TX/FX ST

 

17

2891014

FL SWITCH SFNB 5TX-50PK

 

18

2891018

FL SWITCH SFN 8TX-PN

 

19

2891020

FL SWITCH SFN 8TX-24VAC

 

20

2891021

FL SWITCH SFN 5TX-24VAC

 

21

2891022

FL SWITCH SFN 8TX-NF

 

22

2891023

FL SWITCH SFN 7TX/FX-NF

 

23

2891024

FL SWITCH SFN 6TX/2FX-NF

 

24

2891025

FL SWITCH SFNT 6TX/2FX

 

25

2891026

FL SWITCH SFNT 6TX/2FX ST

 

26

2891027

FL SWITCH SFNB 4TX/FX

 

27

2891028

FL SWITCH SFNB 4TX/FX ST

 

28

2891029

FL SWITCH SFNB 4TX/FX SM20

 

29

2891043

FL SWITCH SFNT 5TX-C

 

30

2891044

FL SWITCH SFNT 4TX/FX-C

 

31

2891045

FL SWITCH SFNT 8TX-C

 

32

2891046

FL SWITCH SFNT 7TX/FX-C

 

33

2891047

FL SWITCH SFNT 7TX/FX ST-C

 

34

2891048

FL SWITCH SFNT 6TX/2FX-C

 

35

2891049

FL SWITCH SFNT 6TX/2FX ST-C

 

36

2891097

FL SWITCH SFN 7TX/FX

 

37

2891110

FL SWITCH SFN 7TX/FX ST

 

38

2891151

FL SWITCH SFN 5TX-PN

 

39

2891152

FL SWITCH SFN 5TX

 

40

2891390

FL SWITCH SFNT 5GT

 

41

2891391

FL SWITCH SFNT 5GT-C

 

42

2891398

FL SWITCH SFN 6GT/2SX

 

43

2891411

FL SWITCH SFN 6TX/2FX ST

 

44

2891444

FL SWITCH SFN 5GT

 

45

2891453

FL SWITCH SFN 4TX/FX ST

 

46

2891518

FL SWITCH SFN 7GT/SX

 

47

2891563

FL SWITCH SFN 6GT/2LX-20

 

48

2891673

FL SWITCH SFN 8GT

 

49

2891851

FL SWITCH SFN 4TX/FX

 

50

2891934

FL SWITCH SFN 15TX/FX

 

51

2891935

FL SWITCH SFN 14TX/2FX

 

52

2891952

FL SWITCH SFNT 16TX

 

53

2891953

FL SWITCH SFNT 15TX/FX

 

54

2891954

FL SWITCH SFNT 14TX/2FX

 

55

2891987

FL SWITCH SFN 6GT/2LX

 

56

2891314

FL SWITCH SFN 6TX/2FX

 

57

2891929

FL SWITCH SFN 8TX

 

58

2891933

FL SWITCH SFN 16TX