Fl Switch 1100N Dòng Gigabit Switch mỏng mới Phoenix Contact

Fl Switch 1000N là dòng compact unmanaged switch mới ra đời cúa Phoenix Contact với tối đa 16 cổng tốc độ 10/100/1000mps. Điểm khác biệt cơ bản cúa dòng Fl Switch 1100N so với dòng switch trước đây là :

  • Kích thước mỏng hơn chỉ bằng 50% so với dòng FL switch SG
  • Nguồn cấp 24AC lẫn 24DC dùng cho BMS hoặc smart home
  • Có thể gắn Din theo chiêu ngang lẫn chiều đứng linh hoạt trong lắp đặt các không gian hẹp
  • Hỗ trợ Profinet với Profinet Class A
  • Băng thông lớn có hỗ trợ Jumbo Frame

Các sản phẩm

Mã hàng Mã sản phẩm
1085254 FL SWITCH 1105N
1085243 FL SWITCH 1108N