Fl Switch 1000N Dòng Switch 10/100 mỏng mới Phoenix Contact

Fl Switch 1000N là dòng compact unmanaged switch mới ra đời cúa Phoenix Contact với tối đa 16 cổng tốc độ 10/100mps. Điểm khác biệt cơ bản cúa dòng Fl Switch 1000N so với dòng switch trước đây là :

  • Kích thước mỏng hơn chỉ bằng 50% so với dòng FL switch SFN
  • Nguồn cấp 24AC lẫn 24DC dùng cho BMS hoặc smart home
  • Có thể gắn Din theo chiêu ngang lẫn chiều đứng linh hoạt trong lắp đặt các không gian hẹp
  • Hỗ trợ Profinet với Profinet Class A
  • Hỗ trợ QOS trên tất cả các dòng

Các sản phẩm

Mã hàng Mã sản phẩm
1085039 FL SWITCH 1005N
1085256 FL SWITCH 1008N
1085255 FL SWITCH 1016N