Các dòng chống sét truyền thông và mạng của Phoenix Contact

Phoenix Contact là một trong số ít nhà sản xuất có đẩy đủ dải chống sét cho các đường truyền thông như chống sét cho Profibus, Chống sét mạng Lan ( Modbus TCP/ Profibus ..ect ), Chống sét RS485/422/322.

Danh mục một số chống sét truyền thông thông dụng của Phoenix Contact

No Mã đặt hàng Mã sản phẩm
1 2858030 PT 3-PB-ST
2 2858043 PT 3-HF-12DC-ST
3 2882828 PT 2-TELE
4 2906002 PT 5-HF-24DC-ST
5 2749398 MT-RS485-TTL
6 2762265 MT-RS485
7 2763523 MT-TTY-1
8 2801593 DT-TELE-SHDSL
9 2882925 DT-TELE-RJ45
10 2818795 D-FM-A/RJ45-BB
11 2838050 D-DS1-A/RJ45-BB
12 2749628 TAE-TRAB FM-NFN-AP
13 2763691 CN-UB/E
14 2801050 CN-UB-280DC-3-BB
15 2801051 CN-UB-280DC-3-SB
16 2803153 CN-UB-70DC-6-SB
17 2803166 CN-UB-70DC-6-BB
18 2817686 CN-UB/E-BB
19 2818148 CN-UB-280DC-SB
20 2818850 CN-UB-280DC-BB
22 2800021 CN-LAMBDA/4-0.47-BB
23 2800022 CN-LAMBDA/4-0.47-SB
24 2800023 CN-LAMBDA/4-5.9-SB
25 2800491 CSMA-LAMBDA/4-2.0-BS-SET
26 2801056 CN-LAMBDA/4-2.25-SB
27 2801057 CN-LAMBDA/4-2.25-BB
28 2838490 CN-LAMBDA/4-5.9-BB
29 2763604 C-UFB- 5DC/E 75
30 2782300 C-UFB- 5DC/E
31 2782313 C-UFB-24DC/E
32 2801286 PT-IQ-3-PB-PT
33 2801287 PT-IQ-3-PB+F-PT
34 2801288 PT-IQ-3-HF-12DC-PT
35 2801289 PT-IQ-3-HF+F-12DC-PT
36 2801290 PT-IQ-1X2-TELE-PT
37 2801291 PT-IQ-5-HF-5DC-PT
38 2801292 PT-IQ-5-HF+F-5DC-PT
39 2801293 PT-IQ-5-HF-12DC-PT
40 2801295 PT-IQ-5-HF+F-12DC-PT