Chống sét đường nguồn Type 2 & Type 3 của Phoenix Contact

Là dòng chống sét bán chạy nhất của Phoenix Contact . Chống sét Cấp 2 ( Type 2 ) chuyên dùng lắp trong các tủ bảng điều khiển bên trong hoặc tại các tủ của từng phân khu nhỏ , các tầng của khối xưởng tòa nhà. Chống sét cấp 3 ( Type 3 ) là dòng chống sét chuyên dụng để bảo vệ các thiết bị nhạy cảm trong hệ thống điêu khiển khỏi tác động của xung sét và nhiễu trong hệ thống.

Cách xác định trạng thái chống sét Phoenix Contact với cờ chỉ màu

Toàn bộ các chống sét đường nguồn của Phoenix Contact đều có cờ chỉ thị màu sắc trên mặt . Giúp việc nhận biết trạng thái được dễ dàng như ảnh mình họa bên dưới Lứu ý : Khi có điện đôi khi nó còn màu mờ đỏ nhưng chỉ khi có chữ Defect như trên ảnh mới là hư thật Trang thai chống sét nguồn

Danh mục chống sét Type 2 & Type 3 thông dụng hay bán

No Mã đặt hàng Mã sản phẩm
1 2807573 VAL-MS  60 ST
2 2800628 VAL-MS 1000DC-PV/2+V
3 2798844 VAL-MS 230 ST
4 2804429 VAL-MS 230/1+1
5 2804432 VAL-MS 230/1+1-FM
6 2838209 VAL-MS 230/3+1
7 2838199 VAL-MS 230/3+1 FM
8 2839130 VAL-MS 230/FM
9 2920890 VAL-MS 385/65/3+1
10 2920887 VAL-MS 385/65/3+1-FM
11 2920971 VAL-MS 385/80/3+1
12 2920968 VAL-MS 385/80/3+1-FM
13 2816399 VAL-MS 400 ST
14 2817738 VAL-MS BE/FM
15 2920531 VAL-MS/1+1-BE/FM
16 2905333 VAL-SEC-T2-1S-350-FM
17 2907875 VAL-SEC-T2-2+0-220DC-FM
18 2905339 VAL-SEC-T2-3C-350-FM
19 2905354 VAL-SEC-T2-3S-175-FM
20 2905345 VAL-SEC-T2-3S-350
21 2905340 VAL-SEC-T2-3S-350-FM
22 2905229 PLT-SEC-T3-230-FM
23 2905235 PLT-SEC-T3-230-P
33 2905223 PLT-SEC-T3-24-FM
34 2905232 PLT-SEC-T3-24-P
35 2905230 PLT-SEC-T3-3S-230-FM
36 2905557 PLT-SEC-T3-BE