Chống sét đương nguồn Type 1 và Type 1+2 của Phoenix Contact

Là một nhà sản xuất hàng đầu thế giới về chống sét lan truyền cho tủ bảng điều khiển Phoenix Contact có dải sản phẩm chống sét đa dạng đáp ứng đầy đủ những yêu cầu khắt khe nhất của các dự án và công trình. Chống sét cúa Phoenix contact được sử dụng rộng rãi ở nhiều công trình dự án trọng điểm ở Vietnam . Dòng chống sét T1 hoặc chống sét kết hợp T1& T2 được chuyên dùng để bảo vệ đầu vào cúa các công trình tòa nhà hoặc tại các tủ điện tổng .

Danh mục chống sét đường nguồn phổ thông của Phoenix

No Mã đặt hàng Mã sản phẩm
1 2905871 FLT-SEC-H-T1-3C-264/25-FM
2 2905414 FLT-SEC-P-T1-1C-350/25-FM
3 2905421 FLT-SEC-P-T1-3S-350/25-FM
4 2905465 FLT-SEC-T1+T2-1C-350/25-FM
5 2905466 FLT-SEC-T1+T2-1S-350/25-FM
6 2905469 FLT-SEC-T1+T2-3C-350/25-FM
7 2905470 FLT-SEC-T1+T2-3S-350/25-FM
8 2800186 VAL-MS-T1/T2 335/12.5/1+1-FM
9 2800188 VAL-MS-T1/T2 335/12.5/3+0-FM
10 2800184 VAL-MS-T1/T2 335/12.5/3+1
11 2800183 VAL-MS-T1/T2 335/12.5/3+1-FM
12 2800645 VAL-MS-T1/T2 335/12.5/4+0