Các loại Diode và Modun dự phòng nguồn của Phoenix Contact

Link tham khảo chi tiết dòng Diode của Phoenix Contact và giá bán lẻ : Link

Phoenix Contact có 5 dòng Diode và modun nguồn dự phòng chính gồm :

  • Quint Oring ( Dòng nguồn dự phòng có tính năng cân bằng tải dòng ra tối đa 80A
  • Quint-Diode ( 3 thế hệ ) dòng ra  tối đa 80A
  • Trio Diode  dòng  ra tối đa 80A
  • Uno Diode dòng ra tối đa 5A
  • Step Diode dòng ra tối đa 5A
Các dòng nguồn dư phòng Phoenix Contact với nhiều ưu điểm , dải sản phấm rộng đã giúp Phoenix Contact trở thành số 1 trong việc cung cấp giải pháp nguồn dự phòng trong điều khiển và tự động hóa.

Các dòng Diode thông dụng Phoenix Contact

No Mã đặt hàng Mã sản phẩm
1 2907719 QUINT4-DIODE/12-24DC/2X20/1X40
2 2907752 QUINT4-S-ORING/12-24DC/1X40
3 2907753 QUINT4-S-ORING/12-24DC/1X40/+
4 2907720 QUINT4-DIODE/48DC/2X20/1X40
5 2938963 QUINT-DIODE/40 - Thế hệ Dio cũ chuẩn bị ngừng sản xuất thay bằng mục số 7
6 2866585 QUINT-DIODE/48DC/40
7 2320157 QUINT-DIODE/12-24DC/2X20/1X40
8 2320173 QUINT-ORING/24DC/2X10/1X20
9 2320186 QUINT-ORING/24DC/2X20/1X40
10 2902879 QUINT-ORING/24DC/2X40/1X80
11 2320160 QUINT-DIODE/48DC/2X20/1X40
12 2868606 STEP-DIODE/5-24DC/2X5/1X10
13 2866514 TRIO-DIODE/12-24DC/2X10/1X20
14 2907379 TRIO2-DIODE/12-24DC/2X20/1X40
15 2907380 TRIO2-DIODE/12-24DC/2X10/1X20
16 2866527 TRIO-DIODE/48DC/2X10/1X20
17 2905489 UNO-DIODE/5-24DC/2X10/1X20