AXL F Dòng Axioline IP20 Ios thế hệ mới của Phoenix Contact

AXL F có cấp bảo vệ IP 20  là dòng Ios thế hệ mới của Phoenix Contact với dòng quét nhanh nhất thế giới < 1us . Dải sản phẩm rộng, đa dạng và có khả năng chống chụi cao về  AXL F được chọn là dòng IOs chủ lực của Phoenix Contact cho tất cả các hệ thống điều khiển mới của Phoenix Contact cho tất cả các ngành công nghiệp

Danh mục sản phẩm Axioline thông dụng

 
STT Mã Hàng Mã sản phẩm
1 2688022 AXL F DI16/4 2F
2 2688048 AXL F DO16/3 2F
3 2688666 AXL F RS UNI 1H
4 2688310 AXL F DI16/1 1H
5 2688349 AXL F DO16/1 1H
6 2688491 AXL F AI4 I 1H
7 2688064 AXL F AI8 1F
8 2688527 AXL F AO4 1H
9 2701815 AXL F BK PN
10 2701457 AXL F BK SAS
11 2688022 AXL F DI16/4 2F
12 2702052 AXL F DI32/1 2H
13 2701916 AXL F DI8/1 DO8/1 1H
14 2700684 AXL F DI8/2 110/220DC 1F
15 2688051 AXL F DO32/1 1F
16 2700608 AXL F DOR4/2 AC/220DC 1F
17 1007352 AXL F PWM2 1H
18 1027843 AXL F IOL8 2H
19 1035427 AXL F DO8/2 2A XC 1H
20 1035429 AXL F AI2 AO2 XC 1H
21 1035430 AXL F RTD4 XC 1H

Ưu điểm chính của AXL F

Cost-effective network redundancy

Topology for cost-effective network redundancy in shipbuilding  

Topology for cost-effective network redundancy in shipbuilding

In maritime applications, network-redundant systems are required for operational reliability. These can be implemented cost-effectively with Axioline F. The bus coupler with two independent network ports can be incorporated into redundant networks without additional redundancy components. The high-performance structure of the Axioline F system provides optimum, reliable data communication.