UNO-PS Dòng nguồn vỏ nhựa mỏng đầu vào AC của Phoenix Contact

 

Mã đặt hàng Miêu tả
2904374 UNO-PS/1AC/ 5DC/ 25W
2904375 UNO-PS/1AC/ 5DC/ 40W
2902997 UNO-PS/1AC/12DC/100W
2902998 UNO-PS/1AC/12DC/ 30W
2902999 UNO-PS/1AC/12DC/ 55W
2903000 UNO-PS/1AC/15DC/30W
2903001 UNO-PS/1AC/15DC/ 55W
2903002 UNO-PS/1AC/15DC/100W
2902991 UNO-PS/1AC/24DC/ 30W
2902992 UNO-PS/1AC/24DC/ 60W
2902993 UNO-PS/1AC/24DC/100W
2902994 UNO-PS/1AC/24DC/90W/C2LPS
2904372 UNO-PS/1AC/24DC/240W
2904376 UNO-PS/1AC/24DC/150W
2902995 UNO-PS/1AC/48DC/ 60W
2902996 UNO-PS/1AC/48DC/100W
2904371 UNO-PS/2AC/24DC/90W/C2LPS