Cầu đấu lò xo (PT) chuyên dụng cho môi trường rung lắc của Phoenix Contact

Là dòng cầu đấu dùng công nghệ giữ dây bằng lò xo không cần vít vặn độc quyền cúa Phoenix Contact ( Push in ) chuyên dụng cho các ứng dụng có yêu cầu về chống rung lắc, muối biển , cháy nổ ..vv. Với việc đi dây trên mặt PT cho phép tiết kiệm thời gian và không gian lắp đặt tới hơn 20% so với dòng cầu đấu vặn vít thông dụng UK hoặc UT .PT chia sẽ với UT hệ thống nhãn và jumper cho phép tối ưu hóa việc stock hàng hóa phục vụ sản xuất

Danh mục các dòng PT thông dụng sẵn stock

STT Mã đặt hàng Mã sản phẩm Miêu Tả
1 3209510 PT 2,5 Terminal block 2.5mm², rộng 5.2mm, màu xám  công nghệ lò xo Push in
2 3211757 PT 4 Terminal block 4mm², rộng 6.2mm, màu xám  công nghệ lò xo Push in
3 3211813 PT 6 Terminal block 6mm², rộng 8.2mm, màu xám  công nghệ lò xo Push in
5 3212120 PT 10 Terminal block 10mm², rộng 10.2mm, màu xám  công nghệ lò xo Push in
6 3212138 PT 16 N Terminal block 16mm², rộng 12.2mm, màu xám  công nghệ lò xo Push in
7 3030417 D-ST 2.5 Cover for terminal TB 2,5 I,  Nắp che cho cầu nối dây TB 2,5 I, màu xám đen
8 3030420 D-ST 4 Cover for terminal TB 4 I, TB 6 I, TB 10 I  Nắp che cho cầu nối dây TB 4 I, TB 6 I, TB 10 I, màu xám đen
9 3208511 PTTB 1,5/S Terminal block 2 tầng 1,5 mm², rộng 4.2mm, màu xám  công nghệ lò xo Push in
10 3208579 D-PTTB 1,5/S Cover for terminal PTTB 1,5/S  Nắp che cho cầu nối dây PTTB 1,5/S, màu xám
11 3210567 PTTB 2,5 Terminal block 2 tầng 2,5 mm², rộng 5.2mm, màu xám  công nghệ lò xo Push in
12 3211786 PTTB 4 Terminal block 2 tầng 4.0mm², rộng 6.2mm, màu xám  công nghệ lò xo Push in
13 3210499 PT 2,5-3L Terminal block 3 tầng 2,5 mm², rộng 5.2mm, màu xám  công nghệ lò xo Push in
14 3209578 PT 2,5-QUATTRO Terminal block 4 chân cắm ( 1 vào 3 ra)  2,5 mm², rộng 5.2mm, màu xám  công nghệ lò xo Push in
15 3210156 PT 2,5-MT Disconnect Terminal block -Cấu đấu ngắt bằng dao 2.5mm², rộng 5.2mm, màu xám  công nghệ lò xo Push in
16 3211933 PT 4-MT Disconnect Terminal block -Cấu đấu ngắt bằng dao 4mm2, rộng 6.2mm, màu xám  công nghệ lò xo Push in